Themapagina Europa

Invloed op Europees sociaal beleid

Een steeds groter deel van het gezondheidsbeleid wordt vormgegeven door de Europese Unie. Europese ziekenhuizen en hun medewerkers oefenen hun invloed uit op dit beleid via het Comité voor Europese Sociale Dialoog in de Ziekenhuisbranche. Ondersteund door de werkgroep StAZ Europa leveren de Nederlandse sociale partners een actieve bijdrage aan deze sectorale Europese Sociale Dialoog.

De Europese Unie biedt daarnaast diverse subsidies aan in projecten over volksgezondheid, onderwijs en werkgelegenheid. Ook Nederlandse ziekenhuizen komen hiervoor in aanmerking. De StAZ heeft veel ervaring bij het aanvragen van Europese subsidies en kan u helpen bij het indienen van projectvoorstellen. Ook kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de kosten die u maakt bij de subsidieaanvraag.

Lees meer over Europese projecten waar de StAZ aan bijdraagt, zoals het project over leren op de werkplek, relevante Europese ontwikkelingen en nieuwe wet- en regelgeving voor de ziekenhuissector.

Europese Sociale Dialoog

Om mee te kunnen praten over het zorgbeleid van de Europese Unie, hebben Europese ziekenhuizen zich verenigd in het Comité voor Europese Sociale Dialoog in de Ziekenhuisbranche. Het Comité is één van de belangrijkste Europese overlegorganen voor werkgevers en werknemers in de ziekenhuisbranche.

Het comité stimuleert ook de sociale dialoog binnen de ziekenhuisbranche op Europees, nationaal én lokaal niveau. De StAZ ondersteunt de Nederlandse werkgevers- en werknemersorganisaties die deelnemen aan het Comité bij het behartigen van de belangen van de Nederlandse ziekenhuizen in Europa. Lees meer