Specialistische agentschappen in de EU, opgericht door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie, voeren wettelijke, technische of wetenschappelijke taken uit. Maar welke agentschappen zijn er allemaal en wat doen zij precies? U leest het in de online brochure ‘EU Agencies working for you’.

De agentschappen werken naast de lidstaten en de ‘hoofdinstituties’ van de Europese Unie. Zij bieden beleidsondersteuning door bijvoorbeeld onderzoek en pilots uit te voeren. Ook kennisdeling is een belangrijke taak van deze agentschappen. In de brochure leest u per agentschap welke taken ze hebben.

Veiligheid, gezondheid, educatie

Voor de ziekenhuissector zijn vooral deze agentschappen interessant:

Op deze website houden wij u op de hoogte van relevante berichtgeving van deze agentschappen.

Download de brochure ‘EU Agencies working for you’ op de site van EU-OSHA.