De StAZ heeft begin 2018 aan vier ziekenhuizen de stimuleringspremie Veilig en gezond werken toegekend: Adelante zorggroep in Hoensbroek, het Sint Antonius Ziekenhuis regio Utrecht, Haaglanden Medisch Centrum in regio Den Haag en het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond en Deurne. Al deze ziekenhuizen starten dit jaar met een financiële tegemoetkoming van de StAZ een project om medewerkers nog meer bewust te maken van het belang van gezond en veilig werken.

Werkdruk verminderen en bevlogenheid vergroten

Bij de Adelante zorggroep in Hoensbroek is er een hoge werkdruk onder specialisten die medische eindverantwoordelijkheid hebben, en er komt regelmatig langdurige uitval voor. De zorggroep wil het bestuur, lijnmanagement en de stafdiensten bewust maken van de relatie tussen werkdruk en bevlogenheid. Verder komt er een onderzoek naar de werkdruk en specialisten krijgen een vast aanspreekpunt. Om de bevlogenheid onder specialisten te vergroten, komt er voor hen ook een doorlopende leerlijn met instrumenten voor iedere levensfase.

Beweging bij patiënten stimuleren

Oudere patiënten op een verpleegafdeling gaan vaak fysiek en soms ook mentaal achteruit. Dat heeft ook gevolgen voor zorgmedewerkers, die hierdoor vaak fysiek (over)belast worden. Het Sint Antonius in de regio Utrecht wil hier iets aan doen door patiënten letterlijk in beweging te brengen. Er komt onder meer een trainingsruimte waar patiënten onder begeleiding van een fysiotherapeut kunnen bewegen, een e-learning en bewegings-tv.

Verdeelsleutel voor inzet personeel

Het HMC in de regio Den Haag wil graag een instrument laten ontwikkelen dat zorgt voor een betere balans tussen belasting en belastbaarheid van de medewerkers. Het doel is een goede verdeelsleutel waarmee het ziekenhuis de ureninzet per medewerker kan bepalen aan de hand van de patiëntenstroom, de leeftijd van medewerkers en de complexiteit van de zorg op een afdeling. Met dit instrument wil het ziekenhuis ook de duurzame inzetbaarheid van verpleegkundigen vergroten.

Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag

Het Centrum Opleiden & Ontwikkelen (COO) van het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond en Deurne organiseert met de financiële tegemoetkoming de training ‘Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag’ voor medewerkers. Deze training is verplicht en sluit aan bij het al ontwikkelde agressiebeleid in het ziekenhuis en de uitkomsten van een medewerkerstevredenheidsonderzoek. De medewerkers die het meeste risico lopen om met agressie in aanraking te komen, volgen de training als eerste. Daarna komen ook de andere medewerkers aan de beurt.

Een kickstart voor gezond en veilig werken

Het komende jaar kunt u op de website en in de nieuwsbrief van de StAZ meer lezen over deze vier projecten en wat ze opleveren. Hebt u ook goede ideeën om gezondheid en veiligheid op uw werk onder de aandacht te brengen? De StAZ helpt goede plannen op weg met een stimuleringspremie van maximaal 5.000 euro. Hiermee geeft u een kickstart aan uw idee en aan gezond en veilig werken in uw ziekenhuis.

Lees meer over de stimuleringspremie Gezond en veilig werken