Aandacht voor de gezondheid van medewerkers is belangrijk om de psychosociale werkdruk op de spoedeisende hulp (SEH) te verminderen. Ook betrokkenheid van medewerkers en leidinggevende is een succesfactor. Dat bleek eind 2018 uit de tussenmeting bij 19 (academische) ziekenhuizen die meedoen aan een onderzoek naar de aanpak van psychosociale belasting op de spoedeisende hulp.

Werkdrukfactoren

De Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) en SoFoKleS, het Sociaal Fonds voor de Kennissector, ondersteunen het onderzoek naar de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) op de spoedeisende hulp. Beide fondsen vinden het belangrijk dat SEH-medewerkers plezier houden in hun werk. Ze zijn daarom geïnteresseerd in antwoorden op vragen als: Welke factoren zijn bepalend voor de werkdruk? Welke mogelijkheden zijn er om te herstellen van die werkdruk? Welke rol spelen het team en het organisatieklimaat? En de belangrijkste vraag: op welke manier is de werkbelasting te verminderen? Over die vragen gaat het onderzoek dat Universiteit Leiden begin 2017 opzette in opdracht van IZZ. Aan de pilot doen 28 ziekenhuizen mee, waaronder ook een aantal UMC’s. Het onderzoek werd mogelijk gemaakt met subsidie van het Europees Sociaal Fonds.

Betrokkenheid medewerkers

Uit de tussenmeting van het onderzoek naar psychosociale arbeidsbelasting op de SEH blijkt dat ziekenhuizen die verbeteringen hebben geboekt de gezondheid van de medewerkers prioriteit en aandacht hebben gegeven en met de medewerkers op de SEH samen aan oplossingen hebben gewerkt. Ziekenhuizen waar medewerkers niet of nauwelijks betrokken zijn bij de verbeteringen boekten minder vooruitgang.

Zeer bevlogen

Uit de nulmeting die in 2017 bij de start van het onderzoek werd uitgevoerd kwam naar voren dat ruim 60 procent zich zeer bevlogen voelt. Dat verklaart waarom de betrokkenheid van medewerkers bij de aanpak een belangrijke succesfactor is. De deelnemende ziekenhuizen hebben de resultaten van de tussenmeting onlangs besproken in een leernetwerk-bijeenkomst. Tijdens zo’n bijeenkomst wisselen de ziekenhuizen kansen voor oplossingen uit en leren van elkaar. De drie ziekenhuizen die inmiddels beter scoorden op bepaalde onderdelen, bevestigden dat zij medewerkers en leidinggevenden nauw betrekken zijn bij de uitwerking van oplossingen.

Afsluitend congres eind 2019

Eind 2019 zijn de resultaten van de eindmetingen binnen en kunnen er conclusies getrokken worden over welke interventies daadwerkelijk hebben geholpen om de PSA te verlagen. Die worden aan het einde van het jaar in een afsluitend congres gepresenteerd.

Meer weten over dit onderzoek en het project?

Kijk op de site van IZZ.