Professionals in het sociaal domein zijn afkomstig uit tien verschillende sectoren en branches. Meer dan de helft komt uit de VVT-sector. Dat blijkt uit onderzoek dat Regioplan samen met Cebeon deed naar de arbeidsmarkt van het sociaal domein, in opdracht van AZW, het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn.

Het sociaal domein omvat het werkgebied van uitvoering van de Wmo, de Jeugdzorgwet en de Participatiewet waarvoor gemeenten in 2015 verantwoordelijk werden, en al bestaande taken als passend onderwijs, welzijnswerk, schuldhulpverlening en de (bijzondere) bijstand. Professionals in het sociaal domein bieden maatschappelijke ondersteuning en zorg aan kwetsbare inwoners.

Uit het onderzoek blijkt wat de belangrijkste veranderingen zijn voor de werknemers die deel uitmaken van een sociaal of wijkteam: meer taken, meer administratie, meer samenwerken met andere professionals, en nieuwe kennis en vaardigheden aanleren. 

Ook blijkt dat de gespecialiseerde professionals in het sociaal domein steeds generalistischer moeten kunnen werken. Deze nieuwe soort medewerker heet T-shaped professional. Werkgevers met zulke medewerkers moeten nadenken over vormgeving van hun personeelsbeleid en bedenken of ze dat voor hun eigen branche ontwikkelen of met andere branches samen.

Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn

Het onderzoeksprogramma AZW heeft tot doel partijen in de sector Zorg en WJK te voorzien van eenduidige en betrouwbare informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en deze informatie te duiden. Op basis daarvan kun je zelf oplossingsstrategieën ontwikkelen voor de aanpak van knelpunten die zich (kunnen) voordoen op de arbeidsmarkt.