Medezeggenschapsdag. Eerste sprekers bekend!

Wat is de invloed van nieuwe technologieën op het werk in de ziekenhuisbranche? Wat betekent dit voor de medewerkers en hoe kun je hier als Ondernemingsraad op inspelen? Deze zeer actuele vragen staan centraal tijdens alweer de zesde Medezeggenschapsdag van de StAZ. Deze (kosteloz...

OLVG bouwt nieuw meldingssysteem voor agressie en geweld

Het Amsterdamse ziekenhuis OLVG heeft een nieuw meldingssysteem voor agressie en geweld ontwikkeld. Medewerkers kunnen in dit systeem op een eenvoudige manier een incident registreren. Het nieuwe meldingssysteem is mede tot stand gekomen met behulp van de handreiking

29 november: medezeggenschapsdag over impact van technologie

Welke invloed hebben nieuwe technologieën in de branche ziekenhuizen? Welke gevolgen kunnen...