Door personeelstekorten en een hoge werkdruk in ziekenhuizen kunnen de arbeidsverhoudingen tussen RvB, management en medewerkers onder druk komen te staan. Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen kreeg hier uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek signalen over. CWZ start daarom, met behulp van de stimuleringspremie ‘Versterken arbeidsverhoudingen’ van StAZ, met het project Hoofden Verbinden Harten 2.0. Tijdens dit project worden afdelingshoofden getraind in het versterken van de arbeidsverhoudingen in het ziekenhuis én het bevorderen van de leercultuur.

Verbinding

Afdelingshoofden spelen namelijk een belangrijke rol in de organisatie. Zij leggen verbinding tussen strategie, beleid, uitvoering van de werkzaamheden en het welzijn van de medewerker. Dat kan soms een spagaat opleveren: het hoger management eist dat dat zij loyaal zijn en uitvoering geven aan het beleid en tegelijkertijd is het essentieel om de belangen van de medewerkers van hun team te behartigen. Hoe zorgen ze ervoor dat de arbeidsverhoudingen in balans blijven, verbeteren en versterken? En hoe blijven ze medewerkers inspireren, binden en boeien? Dát leren ze in het project Hoofden Verbinden Harten 2.0, dat mede tot stand is gekomen met de stimuleringspremie Versterken Arbeidsverhoudingen van StAZ.

Bijeenkomsten

Het project bestaat uit een aantal bijeenkomsten waarin afdelingshoofden worden getraind door een externe (ervarings)deskundige. Na afloop ontvangen zij een toolbox waardoor ze de ervaringen en inzichten van de bijeenkomsten goed kunnen toepassen in de dialoog met medewerkers. De bedoeling is dat medewerkers zich hierdoor meer gezien en gehoord voelen.