Gezond en veilig werken in ziekenhuizen is belangrijk. Bij medewerkers en leidinggevenden moet het bewustzijn hiervoor omhoog. StAZ helpt daarom goede ideeën op weg met een stimuleringspremie. Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven ontving deze subsidie voor het realiseren van instructievideo’s en trainingen op maat over fysieke belasting.

In het Catharina Ziekenhuis krijgt de preventie van fysieke belasting veel aandacht via het programma Ergocoaches. Marisol Quiroga Medina, arboadviseur bij het Catharina Ziekenhuis, geeft aan dat naast het aanpakken van de bron, de juiste inrichting en hulpmiddelen, het gedrag van medewerkers belangrijk is om fysieke klachten te voorkomen. “Onze ergocoaches coachen hun collega’s over een gezonde en arboverantwoorde werkwijze, maar merken dat gedrag zich lastig laat beïnvloeden. Zo ontstond het idee om op een andere, ludieke manier training te geven aan de hand van praktische instructievideo’s, die met subsidie van StAZ zijn gerealiseerd.”

Tot de verbeelding spreken

Het Catharina Ziekenhuis wil met deze vijf korte instructiefilms (onderaan deze pagina) mensen attenderen op hun werkhouding en werkwijze en ze stimuleren om hierover met elkaar te praten en hiermee te oefenen. De video’s zijn in het ziekenhuis zelf opgenomen met collega’s als acteurs en dat spreekt zeer tot de verbeelding. Medewerkers zien eerst fysiek belastende en daarna de meer ergonomische handelingen en herkennen zichzelf in deze situaties. “Als verpleegkundigen met bedden gaan rijden, is het belangrijk het bed op de juiste hoogte te zetten en dynamisch vanuit de benen en niet explosief vanuit de schouders te bewegen”, geeft Quiroga Medina als voorbeeld. “Ook is het goed als apotheekassistenten hun zittende en staande werkhouding vaker afwisselen. Velen zijn zich niet bewust van een fysieke belastende werkhouding. Het is een eyeopener als ze zien dat het eenvoudig beter kan, zodat klachten uitblijven.”

Dialoog aangaan

Inmiddels hebben kleine groepen medewerkers de introductievideo’s bekeken, gecombineerd met een training op maat. Tijdens deze training kregen de deelnemers onder meer advies van specialisten en oefenden ze ter plekke alle handelingen. Zo is meer draagvlak gecreëerd. De medewerkers zijn gemotiveerd en kijken nu kritisch naar hun werkwijze en werkhouding. Ze durven elkaar op hun gedrag aan te spreken en met elkaar de dialoog aan te gaan over gezond en veilig werken. Quiroga Medina juicht de stimuleringssubsidie van StAZ toe. “De feedback van medewerkers zorgt ervoor dat wij bijvoorbeeld bepaalde hulpmiddelen aanschaffen of dat er meer afwisseling komt in werkhoudingen of werkzaamheden. In ons ziekenhuis is de bewustwording voor gezond en veilig werken gegroeid.”

Meer informatie

Hebt u ook een idee om het bewustzijn over veilig en gezond werken te verhogen binnen uw organisatie? Lees meer over het aanvragen van een stimuleringspremie van de StAZ.

Instructievideo’s

Bekijk hieronder de instructievideo’s Fysieke belasting

Rijden met gereedschapskar
Rijden met bedden
Instellen beeldschermwerkplek
Orderpicken Apotheek
Balie werk Poliklinische Apotheek