bron: Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) controleert regelmatig of organisaties voldoen aan de eisen uit de Arbowet. Dit jaar heeft de Inspectie extra aandacht voor het thema agressie en geweld in ziekenhuizen. Ziekenhuizen die hun arbobeleid niet op orde hebben, kunnen hiervoor een flinke boete krijgen. Zorg ervoor dat het beleid tegen agressie en geweld in jouw ziekenhuis aan de wettelijk eisen voldoet. Zo voorkom je niet alleen boetes, maar zorg je er ook voor dat alle medewerkers veilig kunnen blijven werken.

Agressie en geweld kunnen leiden tot ziekteverzuim. Het is belangrijk om je medewerkers hiertegen te beschermen. Veel ziekenhuismedewerkers hebben iedere dag te maken met allerlei verschillende mensen: patiënten, familieleden van patiënten en collega’s. Om agressie en geweld in alle verschillende vormen goed aan te pakken, is het hebben van adequaat beleid noodzakelijk. Is het beleid in jouw organisatie om medewerkers te beschermen tegen agressie en geweld up-to-date?
Controleer of het voldoet aan de wettelijke eisen om een boete van de inspectie te voorkomen.

Risico-inventarisatie & -evaluatie als basis

Gebruik de Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) als basis voor het beleid tegen agressie en geweld. De RI&E is een inventarisatie van alle mogelijke risico’s. Op basis daarvan kun je het beleid opstellen. De Inspectie stelt 11 maatregelen voor:

 1. Breng de risico’s van agressie en geweld in kaart.
 2. Zorg ervoor dat er een procedure aanwezig is om incidenten te melden, registreren en analyseren.
 3. Controleer of er in de organisatie een protocol is tegen agressie en geweld.
 4. Verzorg voorlichting en training voor medewerkers.
 5. Stel huisregel op voor bezoekers en cliënten.
 6. Tref organisatorische en personele maatregelen.
 7. Controleer of de bouwkundige voorzieningen voldoende zijn.
 8. Zorg ervoor dat er een goed werkend alarmsysteem en een alarmprocedure zijn.
 9. Stel een regeling op voor opvang, ondersteuning en nazorg na een incident.
 10. Stel een regeling op die gericht is op het aanpakken van de dader(s).
 11. Evalueer regelmatig het beleid en pas dit indien nodig aan.

Zelfinspectie-tool

Benieuwd of jouw ziekenhuis voldoet aan de wettelijke eisen? Gebruik dan deze zelfinspectie-tool van de Inspectie SZW.