Het Deventer Ziekenhuis (DZ) organiseerde met de stimuleringssubsidie van de StAZ, de Week van het Leren. Ruim dertig medewerkers gaven workshops aan meer dan 300 deelnemers. Het doel: medewerkers laten ervaren dat leren met en van elkaar leuk kan zijn en het ‘levenslang leren’ binnen de organisatie stimuleren.

Verbinding

Het THD organiseert de week samen met P&O. ‘De Week van het Leren wordt mogelijk met inzet van velen in de organisatie’, aldus José Geerdink, manager THD. ‘Leren van en met elkaar, energie, groei, praktisch, netwerken, enthousiasme en verbinding in de organisatie. Daar gaat het om!’

Bestuursvoorzitter Gita Gallé: ‘Mooi om te zien dat veel medewerkers zich melden om kennis of kunde te delen met hun collega’s. Uit diverse delen van de organisatie, zorg en ondersteuning, draagt men bij. Soms komen mooie kwaliteiten uit onverwachte hoek komen naar voren.’ Zelf gaf Gallé een workshop over de strategische koers van het ziekenhuis. ‘Een boeiende dialoog’, zo kijkt ze erop terug. ‘Het helpt ons om als Raad van Bestuur zicht te krijgen op de vragen of onduidelijkheden die er leven in het ziekenhuis ten aanzien van de koers en de richting.’

Verrijking

Verpleegkundige Jorien Tijink ervaart het workshopaanbod als een verrijking. Zo heeft het DZ een programma voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Eén onderdeel daarvan is het bewust omgaan met voeding. Jorien volgde tijdens de Week van het Leren het vervolg van de Sugar Break Challenge en was verbaasd over de hoeveelheid suikers in allerlei producten. ‘Wij dachten dat de notenreep een verantwoord tussendoortje was, maar ook die is al goed voor 14 suikerklontjes.’

Vaatpreventieverpleegkundige Annemiek Spliethof maakt tussen haar spreekuren ruimte vrij voor enkele creatieve en inspirerende workshops waarbij, zo zegt ze, ’je op een andere manier aan het denken wordt gezet en je even uit de dagelijkse flow wordt gehaald’. De workshop over positieve psychologie vond ze leuk omdat een directe collega van haar team die gaf. ’Bijzonder om je collega in zo’n setting te zien.’ Een volgende keer maakt Spliethof zeker nog meer ruimte in haar agenda voor de Week van het Leren.

Ook Sonja Heinneman en Guda Witteveen vonden het een uitdaging om hun kennis te delen en voor een groep te staan. De managementassistentes gaven een workshop ‘Outlook voor beginners’ en waren er trots op dat ze dit hadden gedaan. En, zo besluit Guda, ‘ik heb er zelf ook nog iets van opgestoken’. Ze zijn nu benaderd om deze workshop voor alle afdelingssecretaresses te geven. ‘Een mooie spin-off.’

Effect op de arbeidsverhoudingen

Wat doet de Week van het Leren met de arbeidsverhoudingen in het ziekenhuis? Cristel Hekkert, opleidingsadviseur en één van de organisatoren van de Week van het Leren: ‘Met de stimuleringspremie van de StAZ hebben we bewuster ingezet op het effect van de Week en de arbeidsverhoudingen. En dat is gelukt. Door de extra inzet op de communicatie is er zoveel ruchtbaarheid gegeven dat de Week niemand kan zijn ontgaan. Ook is er een sneeuwbaleffect gecreëerd. Na afloop kwam een verzoek om een workshop te geven aan alle afdelingssecretaresses. Om de nadruk te leggen op arbeidsverhoudingen is er onder andere een workshop geweest van de Raad van Bestuur over de strategie van de organisatie. De workshop bleek een luchtige manier voor medewerkers om met de Raad van Bestuur in gesprek te komen over wat er echt toe doet in de organisatie. Veel laagdrempeliger dan notities die voor inspraak in de lijn worden besproken. Tenslotte heeft de Week van het Leren het besef versterkt dat we samen over een schat aan kennis en ervaring beschikken. Dat voedt het gevoel van onze collectieve kracht.’