Van foto naar actiefilm is een methodiek waarmee u inzicht krijgt in de (langdurige) inzetbaarheid van medewerkers. In zes stappen wordt duidelijk wat de wensen en kwaliteiten zijn van medewerkers en hoe deze passen binnen de ontwikkeling van de afdeling. De methode is cyclisch en kan ieder jaar herhaald worden.

De zes stappen uit de methode

 • Strategisch jaarplan voor de afdeling
 • Individueel jaargesprek
 • Afdelingsfoto (een beschrijving van het team)
 • Driegesprek tussen leidinggevende, P&O’er en medewerker
 • Afdelingsbespreking
 • Van plan naar acties

Instrumenten

De instrumentenkaart biedt een overzicht van de zes stappen.

Verder bestaat er voor elk van de zes stappen in het proces een instrument.

Introductie jaarcyclus
Strategisch jaarplan
Individueel jaargesprek medewerker
Individueel jaargesprek leidinggevende
Afdelingsfoto
Driegesprek
Afdelingsbespreking
Actiefilm

Praktijkvoorbeeld

Bekijk de powerpointpresentatie van het Elkerliek Ziekenhuis over de inzet van de methode.

Ervaringen met de methode

 • Hoofd Kinderafdeling en hoofd Alnatal/Gynaecologie (St. Antonius ziekenhuis, Nieuwegein)
  ‘De methodiek heeft mooie nieuwe inzichten opgeleverd. Door tijdens de jaargesprekken uitgebreid stil te staan bij de competenties, drijfveren, krachten en ambities van medewerkers, hebben we nu een nog beter beeld van de samenstelling van ons team. Het uitvoeren van de methodiek kost behoorlijk wat tijd, maar het is de moeite meer dan waard.’
 • Afdelingsmanager receptie en Sectorhoofd (Elkerliek ziekenhuis, Helmond)
  ‘Deze methodiek biedt mogelijkheden om het team, de leidinggevende en medewerkers, in beweging te krijgen en maakt leidinggevenden en medewerkers bewust waar ze nu persoonlijk staan en waar het team staat.’
 • Medewerker receptie (Elkerliek ziekenhuis, Helmond)
  ‘Het is belangrijk dat je open in het jaargesprek staat. Dit levert jezelf en de afdeling het meeste op (rendement voor jezelf en voor de afdeling).’
 • Projectmedewerker P&O (Elkerliek ziekenhuis, Helmond)
  ‘Met behulp van deze methodiek kan op verschillende niveaus (medewerker, team, tactisch en strategisch niveau) proactief gestuurd worden op duurzame inzetbaarheid. De belangrijkste meerwaarde zit in het gericht(er) aangaan van de dialoog op de verschillende niveaus.’