Op basis van wederzijdse vrijwilligheid kunnen ziekenhuiswerknemers gebruikmaken van de regeling Generatiebeleid. Werknemers die op of na 1 januari 2018 en voor 1 januari 2023 zestig jaar of ouder zijn of worden, kunnen deze regeling toepassen. De arbeidsomvang wordt dan aan de wensen en behoeften van de werknemer en de instelling aangepast. Zo kan het wekelijks aantal contracturen van oudere werknemers vrijwillig verlaagd worden. Dit stimuleert duurzame inzetbaarheid en doorstroming, maar heeft ook belangrijke financiële gevolgen. Het inkomen van de betrokken werknemers daalt namelijk evenredig met de aanpassing in contracturen. De pensioenopbouw kan dankzij de regeling Generatiebeleid echter gelijk blijven aan het niveau van de oorspronkelijke omvang van de arbeidsovereenkomst.

Rekentool Generatiebeleid voor werknemers en werkgevers

Om een goede afweging te kunnen maken, heeft u inzicht nodig in de gevolgen van toepassing van de regeling Generatiebeleid. Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) heeft daarom op verzoek van werkgevers en werknemers een instrumentarium ontwikkeld dat ondersteuning biedt bij het maken van de juiste keuzes.

Zo is er een handige rekentool voor werknemers ontwikkeld. Deze rekentool biedt ziekenhuiswerknemers inzicht in de financiële en formatieve gevolgen van deelname aan de regeling Generatiebeleid. Er is daarnaast ook een rekentool voor werkgevers. Deze rekentool ondersteunt werkgevers bij het invulling geven aan het Generatiebeleid. Ook aan de slag met de rekentool? Neem contact op via staz@caop.nl en vraag de rekentool Generatiebeleid voor werkgevers aan.