Elk ziekenhuis kent kleine problemen, zoals onnodige administratieve handelingen of verouderde werkprocessen. Deze problemen lost u gemakkelijk op met de inzet van een miniteam: een gelegenheidsteam van een aantal collega’s, dat snel oplossingen bedenkt voor dagelijkse vraagstukken.

Hoe werkt een miniteam?

Een miniteam bestaat uit een aantal collega’s die in vijf stappen naar oplossingen toewerken. Door een actieve vraag te formuleren (wat kan ik doen en wat heb ik daarvoor nodig?), schetsen zij de gewenste situatie en vertalen zij deze naar concrete acties. Op deze manier kunnen dagelijkse problemen op de werkvloer simpel, snel en effectief verbeterd worden. Bovendien ontstaan er nieuwe (afdelingsoverstijgende) samenwerkingsverbanden in de organisatie en leren de deelnemers om snel en oplossingsgericht te denken.

De vijf stappen van een miniteam

 1. Vraagstuk
 2. Waarderen
 3. Ideaal schetsen
 4. Concreet maken
 5. Aan de slag

Voorbeelden van vragen die zijn aangepakt

 • ‘Hoe zorgen we ervoor dat we geautoriseerd medicijnen uitdelen op onze afdeling? Wij zijn veel tijd kwijt met het achterhalen van alle benodigde informatie vlak voor een operatie.’
 • ‘Aanpassingen en informatie in het elektronisch verpleegkundig dossier bereiken bij ons de werkvloer niet of onvoldoende. Hoe kunnen we dit verbeteren?’
 • ‘Hoe kan de Surpass-checklist binnen onze afdeling weer gaan leven?’

Succesfactoren en randvoorwaarden

 • Start met enthousiasme.
 • Commitment van leidinggevende.
 • Leren waarderend te denken (start met een ervaren begeleider).
 • Houd de werkvorm levend (zorg voor ambassadeurs om het voort te zetten).
 • Vier de successen en stimuleer het organiseren van miniteams.

Instrumenten

Miniteams
Miniteams Draaiboek
Miniteams Poster 1
Miniteams Poster 2
Miniteams Flyer

Praktijkvoorbeeld

Lees over de ervaringen van Orbis Medisch Centrum met de inzet van miniteams.