Het is belangrijk om problemen in het werk te signaleren, zodat iedereen weet wat er speelt en kan meedenken over een oplossing. Het Verbeterbord helpt hierbij: een team maakt knelpunten en verbetermogelijkheden zichtbaar op een bord, waarna ieder knelpunt een kort oplossingsgericht proces doorloopt. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om belemmeringen op het gebeid van veiligheid, klantgerichtheid, efficiëntie of werkplezier. Het team lost de problemen gezamenlijk op en iedereen levert een actieve bijdrage aan het veranderen en verbeteren van het probleem. Het wegnemen van ergernissen verhoogt het werkplezier en een betere samenwerking versterkt bovendien het teamgevoel op de afdeling.

Vier borden

Het Verbeterbord speelt zich af op vier borden:

 1. ‘ik merk’-bord met knelpunten
 2. ‘wij gaan’-bord met verbeteracties
 3. ‘wij ervaren’-bord met evaluaties
 4. ‘ons succes’-bord met succesverhalen. Wordt het gewenste resultaat niet behaald, dan gaat het briefje terug naar het bord ‘wij gaan’.

Belangrijk is dat de verbeterpunten binnen één maand op te lossen zijn en binnen de beïnvloedingssfeer van de afdeling liggen.

Voor het maken van een verbeterbord adviseren wij u een beeldvullend stickervel (A0-formaat) te laten maken, bij een copyshop of uw DTP-afdeling, en dat op een bestaand magnetisch whiteboard te plakken. De StAZ kan u praktische tips geven, gebaseerd op ervaringen van andere ziekenhuizen. U kunt hiervoor een mail sturen naar staz@caop.nl.

Aandachtspunten

 • Het Verbeterbord moet op de afdeling een ‘eigenaar’ hebben
 • Niet te veel verbeterpunten
 • Te snelle oplossingen
 • Punten op het bord die niet binnen 30 dagen opgelost kunnen worden

Instrumenten

Verbeterbord
Handleiding Het Verbeterbord
Verbeterbord in hoge resolutie
Verbeterbord-kaartje blauw
Verbeterbord-kaartje geel
Verbeterbord-kaartjes
Procedurebeschrijving van het Verbeterbord

Praktijkvoorbeelden

Lees hoe het Catharina Ziekenhuis het Verbeterbord gebruikt om de afdeling te verbeteren

Ervaringen met het Verbeterbord

 • Afdelingsmanager Longziekten (Elkerliek ziekenhuis, Helmond)
  ‘Het Verbeterbord is een gemakkelijke manier voor het uitvoeren van het wekelijkse teamoverleg. Hiermee is de agenda, de voortgang en de verslaglegging meteen voor iedereen inzichtelijk. De verpleegkundigen kunnen nu hun problemen en knelpunten zelf prioriteren en monitoren en ervoor zorgen dat deze ook daadwerkelijk afgehandeld worden.’
 • Verpleegkundige Longziekten (Elkerliek ziekenhuis, Helmond)
  ‘In het begin komt het kinderachtig over, maar na verloop van tijd zie je dat er ook echt problemen opgelost worden en dat dit tijdwinst oplevert. Hierdoor kunnen wij meer tijd aan de patiënt besteden.’
 • Afdelingsmanager afdeling Oncologie (Elkerliek ziekenhuis, Helmond)
  ‘Door het Verbeterbord werken de teamleden zelf actief aan verbetering. Ze voelen zichzelf verantwoordelijk en het teamgevoel wordt versterkt, doordat er meer en beter wordt samengewerkt. Medewerkers tonen meer initiatief en leggen minder bij hun leidinggevende neer. Daarnaast bespaart het werken met dit bord tijd, doordat het werkoverleg efficiënter wordt ingestoken.’
 • Verpleegkundige afdeling Oncologie (Elkerliek ziekenhuis, Helmond)
  ‘Door de invoering van het Verbeterbord heb ik zelf meer invloed op verbeteringen die worden doorgevoerd. Dit vergroot mijn werkplezier!’