De regeling Generatiebeleid die sinds 1 januari 2018 in het Martini Ziekenhuis van kracht is, draagt eraan bij dat medewerkers vitaal, bekwaam en gemotiveerd tot hun pensioen blijven werken. Zestigplussers kunnen minder uur werken en jongeren vullen de vrijgekomen uren in. Het Martini Ziekenhuis sloot als een van de eerste ziekenhuizen een regeling af.

‘Het is belangrijk dat werknemers op een gezonde manier hun pensioen halen’, zegt Sjoerd van der Zee, directeur P&O van het Martini Ziekenhuis. ‘Door de arbeidsduur aan te passen aan de wensen en behoeften van zowel werknemers als de instelling, stimuleren we duurzame inzetbaarheid. Voor jongeren levert deze regeling extra banen of doorgroeimogelijkheden op. Zo ontstaat er een evenwichtige leeftijdsopbouw van ons personeelsbestand.’

Structurele oplossing

Doorwerken tot 67 jaar is vanwege de werkdruk en onregelmatige werktijden voor sommige ziekenhuismedewerkers een opgave. Het inzetten van PLB-uren geeft verlichting, maar soms is meer nodig. Het Generatiebeleid maakt het voor oudere werknemers mogelijk om tot hun pensioen minder uur te werken. In de cao Ziekenhuizen is deze regeling opgenomen en ziekenhuizen zijn vrij om daar zelf invulling aan te geven. De afdeling P&O en de OR van het Martini Ziekenhuis zaten na het uitkomen van de cao snel rond de tafel om duidelijke afspraken te maken. ‘We hebben uitgangspunten geformuleerd, een analyse gemaakt van de financiële en formatieve effecten en alles doorberekend’, vertelt Van der Zee. ‘De Raad van Bestuur en de OR gingen akkoord met het voorstel: 20 procent minder werken voor 10 procent minder loon met behoud van pensioenopbouw.’

Vrije keuze

Alle medewerkers van het Martini Ziekenhuis kunnen, ongeacht de functie die zij vervullen, gebruikmaken van de regeling. Voorwaarde is wel dat ze 60 jaar of ouder zijn of worden op of na 1 januari 2018 en voor 1 januari 2023. Het ziekenhuis heeft als ondergrens dat medewerkers minimaal 24 uur blijven werken om hun functie goed te kunnen blijven vervullen. Voordat zestigplussers een tandje terugschakelen, moeten ze eerst al hun PLB-uren hebben opgenomen. Van der Zee: ‘Bij het invoeren van zo’n regeling is het belangrijk medewerkers goed te informeren en mee te nemen in het verhaal. We hebben voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd, informatie gedeeld op intranet en leidinggevenden geïnformeerd. Het is een vrije keuze voor medewerkers en we merken dat ze blij zijn dat deze mogelijkheid er is.’

Alle functies

Nantje Bruins, OR-lid, is tevreden hoe het Generatiebeleid bij het Martini Ziekenhuis is vormgegeven. ‘Zestigplussers vitaal houden en jongeren meer ruimte geven, klinkt ideaal. Dat is het ook als alles vooraf goed is besproken en vastgelegd. We hebben duidelijke keuzes gemaakt over het percentage dat ouderen inleveren aan uren en salaris en welke functies het betreft. Wij maken hierin geen onderscheid en vinden dat alle medewerkers hierop aanspraak kunnen maken. Verder wilden we dat jongeren de vrijgekomen uren niet tijdelijk invullen, maar baangarantie krijgen. Een ander punt was dat de werkdruk in geen geval mag toenemen. Medewerkers kunnen hun PLB-uren opnemen in overleg met hun leidinggevende.’

Financiële gevolgen

Medewerkers die de wens hebben om een stap terug te doen, maken dat bespreekbaar bij hun leidinggevende. De afweging die iemand maakt hangt samen met zijn of haar persoonlijke situatie.  Het Martini Ziekenhuis heeft een rekentool ontwikkeld om medewerkers  inzicht te geven in de financiële gevolgen. Uit de berekening blijkt of het interessant is om deze regeling wel of niet in te zetten. ‘Het is bijvoorbeeld de vraag of het voor medewerkers met veel PLB-uren verstandig is om structureel minder te gaan werken. De rekentool geeft daar antwoord op. Zo kan iedereen een weloverwogen keuze maken. De tool stellen medewerkers zeer op prijs, want het geeft een goed beeld van hun persoonlijke situatie.’

Weinig uitval

Bij het Martini Ziekenhuis maken medewerkers eerst hun PLB-uren op, voordat ze structureel minder gaan werken via de regeling Generatiebeleid. Op deze manier blijven ze vitaal tot hun pensioen en voorkomt het ziekenhuis zoveel mogelijk uitval en ziekteverzuim. Een tip voor ziekenhuizen die dit voorbeeld willen volgen: maak vooraf duidelijke inhoudelijke keuzes en afwegingen.