Goede zorg vraagt om goed opgeleide werknemers. Door scholing blijven werknemers gemotiveerd en up-to-date opgeleid en verbetert de kwaliteit van het werk. Scholing kan een team ook nieuwe energie, impulsen en motivatie opleveren. Bovendien vergroot scholing de kansen op de arbeidsmarkt en levert het nieuwe inzichten en energie op.

De handreiking scholingsverzoek helpt medewerkers om een goed gemotiveerd scholingsverzoek in te dienen. Zij krijgen tips voor het schrijven, indienen en bespreken van een scholingsaanvraag met hun leidinggevende. De handreiking bevat ook advies voor de werknemer wiens scholingsverzoek gemotiveerd is afgewezen. Daarnaast bevat de handreiking een aantal tips voor de organisatie, met name om het scholingsbeleid tijdig bij medewerkers bekend te maken.

Checklists

De ‘Handreiking Scholingsverzoek’ van de StAZ bevat twee checklists:

  1. De checklist voorbereiding scholingsverzoek helpt de werknemer een goed en kansrijk scholingsverzoek in te dienen.
  2. De checklist voorbereiding gang naar werknemersklachtencommissie is bedoeld voor het geval een leidinggevende niet akkoord gaat met een ingediend scholingsverzoek.

Download

Download de Handreiking Scholingsverzoek.