Hoe kan uw organisatie de arbeidsverhoudingen versterken tussen medewerkers en leidinggevenden? Hebt u goede ideeën om deze groepen dichter tot elkaar te laten komen, maar ontbreekt het aan financiering? StAZ helpt goede plannen op weg met een stimuleringspremie van maximaal 5.000 euro. Hiermee geeft u een kickstart aan uw idee en aan het versterken van de arbeidsverhoudingen in uw ziekenhuis.

Zo werkt het

De StAZ vergoedt de helft van de externe kosten (inclusief btw) die u maakt, met een maximum van € 5.000. Het bestuur van de StAZ beoordeelt de ingezonden ideeën en besluit of uw inzending in aanmerking komt voor de stimuleringspremie.

Wat staat er in het plan?

  • Het plan heeft aantoonbaar draagvlak binnen uw instelling; er is bij voorkeur een voorgenomen besluit over de uitvoering. Geef aan hoe HR, directie, management of Raad van Bestuur en hoe OR en/of medewerkers betrokken zijn en waarom zij positief tegen het plan aankijken.
  • U maakt aantoonbare extra out-of-pocket-kosten om het plan uit te voeren.
  • De StAZ mag uw aanpak ter inspiratie onder andere ziekenhuizen verspreiden als praktijkvoorbeeld en uw instelling wil meewerken aan het verspreiden van de resultaten.
  • Uw plan telt maximaal 800 woorden, inclusief begroting en tijdpad. De begroting kan hoger dan € 5.000 zijn, maar de stimuleringspremie bedraagt 50% van de kosten en is maximaal het genoemde bedrag.

Ik heb een idee!

Hebt u al een idee de arbeidsverhoudingen in uw organisatie te verbeteren? Ga naar het formulier en vraag de stimuleringspremie aan.