Geef een kickstart aan het verbeteren van de arbeidsverhoudingen

Hoe kan uw organisatie de arbeidsverhoudingen versterken tussen medewerkers en leidinggevenden? Hebt u goede ideeën om deze groepen dichter tot elkaar te laten komen, maar ontbreekt het aan financiering? StAZ helpt goede plannen op weg met een stimuleringspremie van maximaal 5.000 euro. Hiermee geeft u een kickstart aan uw idee en aan het versterken van de arbeidsverhoudingen in uw ziekenhuis.

Zo werkt het

De stimuleringssubsidie is bedoeld als een startfinanciering voor een project waarmee uw organisatie de arbeidsverhoudingen wil verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan projecten waarbij werknemers meer regie krijgen op hun werk en hun loopbaan, beter samenwerken en met elkaar communiceren, meer invloed ervaren op de inhoud van hun werk of flexibeler kunnen omgaan met roosters en werktijden.

Het bedrag dat u krijgt hangt af van de kosten die u moet maken om het idee te realiseren, maar bedraagt maximaal 5.000 euro. Het bestuur van de StAZ beoordeelt de ingezonden ideeën en besluit of uw inzending in aanmerking komt voor de stimuleringspremie.

Een aantal ziekenhuisorganisaties gingen u al voor. Bekijk de ideeën die zij al hebben ingezonden.

Het indienen van een plan is op ieder moment mogelijk. Er is voorlopig geen sluitingstermijn voor het aanvragen van de stimuleringspremie.

Wat staat er in het plan?

  • Het plan vermeldt hoe het bijdraagt aan het versterken van de arbeidsverhoudingen. Beschrijf de aanleiding, het doel en de aanpak, en wat hieraan innovatief is voor uw organisatie. Vermeld ook wat het oplevert voor de organisatie en voor de medewerkers.
  • Het plan heeft aantoonbaar draagvlak binnen uw instelling; er is bij voorkeur een voorgenomen besluit over de uitvoering. Geef aan hoe HR, directie en/of Raad van Bestuur en hoe OR en/of medewerkers betrokken zijn en waarom zij positief tegen het plan aankijken.
  • U maakt aantoonbare extra out-of-pocket-kosten om het plan uit te voeren.
  • De StAZ mag uw aanpak ter inspiratie onder andere ziekenhuizen verspreiden als praktijkvoorbeeld en uw instelling wil meewerken aan het verspreiden van de resultaten.
  • Uw plan telt maximaal 800 woorden, inclusief begroting en tijdpad. De begroting kan hoger dan 5.000 euro zijn, maar de stimuleringspremie is maximaal het genoemde bedrag.

Ik heb een idee!

Hebt u al een idee de arbeidsverhoudingen in uw organisatie te verbeteren? Geef hieronder uw gegevens door en schets kort uw plan.

Contact

Wilt u meer informatie? Neem contact met Joke Dekker joke.dekker@caop.nl of 06-29434560