‘Er werd veel gemopperd over het gebrek aan infuuspompjes. Een hardnekkig probleem: heb je een infuuspomp nodig, dan blijken ze vaak net niet bij de hand te zijn. Hebben we er gewoon te weinig? Liggen ze niet op de juiste plek of worden ze gehamsterd? Met gemopper en doorschuiven naar volgend jaar los je het probleem niet op. Met het miniteam is dat wel gelukt.’

Aan het woord is Lisette Carovigno, gespecialiseerd verpleegkundige op de hartbewaking en de eerste harthulp van het Orbis Medisch Centrum in Sittard-Geleen (inmiddels opgegaan in Zuyderland). ‘We hebben in ons ziekenhuis twee pilots gedaan. Eén met een miniteam, om te kijken of zo´n klein clubje ook zelf problemen kan oplossen, en een proef met leidinggeven en leiding krijgen. Ik wilde zelf ervaren wat zo´n miniteam kan opleveren, dus heb ik een team samengesteld met verpleegkundigen van verschillende verpleegafdelingen.’

Van ideaal naar realistisch

Een miniteam is een gelegenheidsteam van een aantal collega’s die in vijf stappen toewerken naar oplossingen voor dagelijkse vraagstukken. Op basis van een actieve vraag (wat kan ik doen en wat heb ik daarvoor nodig?) visualiseert het team de ideale situatie. Die wordt vertaald in realistisch gedrag en realistische successen.

Het miniteam van Lisette wilde de verantwoordelijke manager niet opzadelen met het vraagstuk van de pompjes. ‘Dus besloten we op één afgesproken moment in alle afdelingen de pompjes te tellen. En wat blijkt? Er zijn er echt te weinig! Dat hebben we aan de leiding voorgelegd en die heeft budget vrijgemaakt. Voilà, probleem opgelost.’

Miniteams

Meer weten over de inzet van miniteams? Lees alles over het instrument miniteams.