‘Het Verbeterbord stimuleert de verbetercultuur enorm. De hele afdeling neemt de verantwoordelijkheid om te verbeteren.’ Dat zegt Lonneke van de Ven, senior adviseur Kwaliteit en Veiligheid in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Verschillende afdelingen van dit ziekenhuis maken gebruik van het Verbeterbord, een beproeft instrument om de arbeidsverhoudingen tussen medewerkers en leidinggevenden in ziekenhuizen verder te versterken.

Op het Verbeterbord kunnen medewerkers zelf verbeterpunten vermelden. Die moeten in één maand op te lossen zijn en binnen de beïnvloedingssfeer van de afdeling liggen.

Sterker teamgevoel

Het Catharina Ziekenhuis gebruikt het Verbeterbord op steeds meer afdelingen, vertelt Lonneke van de Ven. ‘De werkwijze geeft een gezamenlijke energie en versterkt het teamgevoel. Het is een andere dynamiek dan in een werkgroepje zitten of een actieplan schrijven. Acties worden meteen opgepakt, binnen een week geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.’

‘Iedereen is er enthousiast over’, zegt Van de Ven. ‘Het is een uitdaging om de ‘problemen’ steeds weer klein te maken en bij jezelf te houden, zodat de medewerkers ze zelf kunnen oppakken. Onze ervaring is dat veel problemen ook klein te maken zijn. De punten op het bord worden eens per week binnen een kwartier besproken. Soms kun je dan vier punten behandelen, soms is er maar tijd voor één punt. Dat maakt het haalbaar voor iedereen.’

Succes wordt inzichtelijk

Volgens Van de Ven zijn de grootste voordelen van het Verbeterbord dat medewerkers zelf invloed hebben op het werk en een actieve bijdrage kunnen leveren aan verbetering. ‘Medewerkers gaan er zelf mee aan de slag en vinden het bijzonder prettig dat zij zelf kunnen bijdragen aan verbeteringen. Het bord maakt succes inzichtelijk. Het is belangrijk om de successen ‘in beeld’ te houden en ze te vieren. Zo heeft een van de afdelingen afgesproken dat na elke vijfde verbetering taart wordt besteld.’

Een aandachtspunt is de discipline. ‘Uit ervaringen van andere ziekenhuizen leerden we dat het wekelijks bespreken van de punten op het bord soms naar de achtergrond verdwijnt. Daarom houden we een half jaar lang de vinger aan de pols.’

Verbeterbord

Meer weten over het Verbeterbord? Lees meer over het instrument.