De Thermometer

De Thermometer helpt om snel de arbeidsverhoudingen in uw ziekenhuis te onderzoeken. Het onderzoek levert praktische informatie op over de manier waarop leidinggevenden en medewerkers de arbeidsverhoudingen ervaren, hoe ze daar in de praktijk inhoud aan geven en tegen welke problemen ze aanlopen. U kunt de arbeidsverhoudingen onderzoeken op een afdeling, maar ook een specifiek thema in de hele organisatie in kaart brengen.

De resultaten van het onderzoek bieden, naast een overzicht, ook enkele adviezen om de arbeidsverhoudingen (waar nodig) te versterken. Op die manier kunt u organisatieveranderingen of wijzigingen in HR-beleid effectief en goed organiseren. Een open en nieuwsgierige benadering is tijdens het onderzoek essentieel. Omdat het onderzoek gebaseerd is op waarderend onderzoek, wijzen de resultaten u niet alleen naar knelpunten maar ook naar de sterke kanten van de arbeidsverhoudingen.

De uitkomsten van de Thermoscan ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuw beleid, maar de aanpak zelf levert ook een versterking van de arbeidsverhoudingen op, omdat het collega’s, stafmedewerkers en leidinggevenden met elkaar in gesprek brengt over de arbeidsverhoudingen. De ervaring leert dat het instrument zelf deel van de oplossing is.

ThermoScan

Voordat u begint met De Thermometer, kunt u de ThermoScan inzetten. Dit is een korte scan die inzicht geeft in de kwaliteit van de arbeidsverhoudingen en meteen aanwijzingen geeft over het gebruik van De Thermometer.

Lees meer over ThermoScan

Aan de slag

Betrokken medewerkers, OR-leden, stafmedewerkers of stagiaires, kunnen met behulp van de instrumenten uit de Eerste Hulp bij Arbeidsvoorwaarden-kit (EHBA) het onderzoek zelfstandig uitvoeren. De toolkit bestaat uit acht verschillende onderzoeksinstrumenten. In het onderzoeksproces worden een paar stappen onderscheiden en iedere stap bevat één of meerdere onderzoeksinstrumenten die u gebruikt om verder te komen in het onderzoek. Lees de gebruiksaanwijzing van de Thermometer.

Onderzoeksstap Onderzoeksinstrument
Oriëntatiefase No. 1 Scannen relevante Documenten
No. 2 Vragenlijst verkennende gesprekken

Gebruiksaanwijzing vragenlijst verkennende gesprekken

No. 3 Maatwerkmatrix

Gebruiksaanwijzing Maatwerkmatrix

Assessment No. 4 Vragenlijst onderzoek

Achtergrondinformatie interviews

Handleiding interviewen

No. 5 Inventariseren eerste bevindingen

Gebruiksaanwijzing Eerste bevindingen

Rapportage No. 6 Opzet onderzoeksrapportage
Terugkoppeling No. 7 Opzet onderzoeksrapportage

Opzet presentatie onderzoek Bijlage-15

No. 8 Aanscherpingen bevindingen

Contact

Wilt u meer informatie? Neem contact met Joke Dekker joke.dekker@caop.nl of 06-29434560