Het Sint Franciscus Gasthuis wilde in 2011, ondanks de bijna constante focus op ‘productie’, genoeg aandacht blijven schenken aan samenwerking, communicatie en de sfeer op afdelingen. Om dit voor elkaar te krijgen startte het ziekenhuis een meerjarig cultuurveranderingstraject, dat zich richt op het versterken van de arbeidsverhoudingen: Lef & Liefde in de zorg.

Het ziekenhuis begon met zes intervisiebijeenkomsten voor de leidinggevenden van de deelnemende afdelingen. Daarnaast zijn kernteams gevormd met de leidinggevende en zes à zeven van de eigen medewerkers. Zij vormen de brede basis op de afdeling, die de leidinggevende helpen met het veranderingsproces.

De groepen die het traject hebben gevolgd, laten mooie resultaten zien. Een afdeling die te kampen had met interne spanningen heeft geen kernteam gevormd, maar als volledige afdeling deelgenomen. Het resultaat: de roosters zijn dit jaar zonder problemen vastgesteld en er wordt meer met elkaar, in plaats van over elkaar gesproken.

Meer informatie

Wilt u meer weten over Lef & Liefde in de zorg? Interview Lef & Liefde, senior P&O-adviseur in het Sint Franciscus Gasthuis.

Stimuleringspremie

Ook aan de slag met het versterken van de arbeidsverhoudingen in uw ziekenhuis? Vraag een stimuleringspremie aan bij de StAZ.