Thema Arbeidsverhoudingen

Effectief communiceren en samenwerken

Goede samenwerking tussen leidinggevende en teamleden komt de patiëntenzorg en het werkplezier ten goede. Daarom is het belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan over functioneren, loopbaanmogelijkheden en de balans tussen werk en privé. Ook op organisatieniveau is de dialoog tussen ondernemingsraad en bestuurder een belangrijke voorwaarde voor goede arbeidsverhoudingen. De StAZ ondersteunt werkgevers en medewerkers bij het voeren van de dialoog en stimuleert eigen initiatief vanuit de werkvloer.