Ziekteverzuim

Onderzoeksbureau Vernet brengt elk kwartaal een rapport uit over het ziekteverzuim (en de WIA-instroom) binnen de ziekenhuisbranche, op landelijk, regionaal en instellingsniveau. De rapportages bevatten onder meer een benchmark met andere zorgbranches en een overzicht van de verzuimpercentages per geslacht, leeftijd en regio.

De verzuimcijfers zijn gebaseerd op een steekproef onder 158.000 medewerkers in algemene ziekenhuizen.

 

Kwartaalrapporten met verzuimcijfers

Contact

Wilt u meer informatie? Neem contact met Linda van der Marel l.vandermarel@caop.nl of 06 58076038