Ziekteverzuim

Onderzoeksbureau Vernet brengt elk kwartaal een rapport uit over het ziekteverzuim in ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen. In de onderstaande factsheets staan de belangrijkste cijfers samengevat. De factsheets bevatten onder meer een overzicht van verzuimpercentages per duurklasse en leeftijd, informatie over de meldingsfrequentie en een benchmark met andere zorgbranches. De verzuimcijfers zijn gebaseerd op de gegevens van ongeveer 150.000 medewerkers uit de branche.
 

Kwartaalrapporten met verzuimcijfers

2020

2019

Contact

Wilt u meer informatie? Neem contact met Linda van der Marel l.vandermarel@caop.nl of 06 58076038