Onderzoeksbureau Vernet brengt elk kwartaal een rapport uit over het ziekteverzuim in ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen. In de onderstaande factsheets staan de belangrijkste cijfers samengevat. De factsheets bevatten onder meer een overzicht van verzuimpercentages per duurklasse en leeftijd, informatie over de meldingsfrequentie en een benchmark met andere zorgbranches. De verzuimcijfers zijn gebaseerd op de gegevens van ongeveer 150.000 medewerkers uit de branche.

Kwartaalrapporten met verzuimcijfers

2023

Verzuim Algemene Ziekenhuizen – kwartaal 3 2023
Verzuim Algemene Ziekenhuizen – kwartaal 2 2023
Verzuim Algemene Ziekenhuizen – kwartaal 1 2023

2022

Verzuim Algemene Ziekenhuizen – kwartaal 4 2022
Verzuim Algemene Ziekenhuizen – kwartaal 3 2022
Verzuim Algemene Ziekenhuizen – kwartaal 2 2022
Verzuim Algemene Ziekenhuizen – kwartaal 1 2022

2021

Verzuim Algemene Ziekenhuizen – kwartaal 4 2021
Verzuim Algemene Ziekenhuizen – kwartaal 3 2021
Verzuim Algemene Ziekenhuizen – kwartaal 2 2021
Verzuim Algemene Ziekenhuizen – kwartaal 1 2021

2020

Verzuim Algemene Ziekenhuizen – kwartaal 4 2020
Verzuim Algemene Ziekenhuizen – kwartaal 3 2020
Verzuim Algemene Ziekenhuizen – kwartaal 2 2020
Verzuim Algemene Ziekenhuizen – kwartaal 1 2020