Om meer regie te hebben op roosters, gezond roosteren en sturen op herstel van medewerkers, is het van belang dat uren over een kortere periode worden verrekend. Sociale partners hebben naar aanleiding van de recente cao-afspraak over ‘sneller compenseren’ de routekaart Sturen op uren ontwikkeld. De routekaart Sturen op uren laat zien hoe je dat aanpakt als werkgever.

Routekaart Sturen Op Uren