Naar gezonde werktijden met innovatieve manieren van roosteren

Elk ziekenhuis heeft te maken met pieken en dalen in het werkaanbod. Hoe zorgt u voor roosters die zo efficiënt mogelijk zijn en tegelijkertijd werkbaar blijven voor uw medewerkers? Met de pilot ‘Innovatief Roosteren’ onderzocht de StAZ nieuwe manier van roosteren. In de handreikingen leest u welke lessen de deelnemende ziekenhuizen uit de pilot hebben getrokken en hoe u deze toe kunt passen binnen uw instelling.

Onregelmatige werktijden horen bij de normale praktijk van ziekenhuizen. Uit internationaal wetenschappelijk onderzoek blijkt dat onregelmatig werk niet alleen nadelig kan zijn voor de veiligheid en gezondheid van werknemers, maar ook voor de geleverde prestatie. Een snel groeiende groep (oudere) medewerkers ervaart het volhouden van onregelmatig werktijden als een lastige uitdaging. Dit versterkt de urgentie om als werkgever en medewerkers innovatief te werken aan duurzame verbetering van de werktijden.

Handreikingen innovatief roosteren

De handreikingen ‘Innovatief Roosteren’ maken vernieuwingen voor alle ziekenhuizen toegankelijk. Handzaam en praktisch geven ze een beschrijving van de roostervernieuwing. Via een korte checklist ziet u of de innovatie geschikt is voor uw ziekenhuis of afdeling. Adviezen helpen tenslotte om het proces van vernieuwing in de praktijk vorm te geven. Er is een aantal handreikingen beschikbaar.

Capaciteitsanalyse
Met de capaciteitsanalyse kunt u de capaciteitsvraag en de benodigde personeelsplanning afstemmen op de pieken en dalen in het zorgproces. De capaciteitsanalyse voorkomt dat de roosterdriehoek (leidinggevende, medewerkers en planner) wordt overvallen doordat de werkelijkheid afwijkt van de verwachte planning.

Meeroosteren
Online meeroosteren maakt roostervoorkeuren van de afdeling breed inzichtelijk. Het geeft ook meer grip op de werkmomenten en bevordert de roosteracceptie (minder ruilingen). Het essentiële voordeel: meer tevredenheid in het werk zorgt voor betere aandacht voor de patiënt.

Schakeldienst
De schakeldienst maakt de zorgvraag van patiënten leidend en stemt hier vervolgens de inzet van verpleegkundigen op af. De introductie van een nieuw dienstvenster (van 9.30 tot 18.00 uur) maakt het mogelijk om, afhankelijk van het patiëntaanbod, de schakeldienst te verschuiven naar een reguliere vroege of late dienst. De zorgverlening is dus gestuurd op vraag en niet op aanbod.

Download alle Handreikingen innovatief roosteren

Pilot Innovatief Roosteren

De handreikingen volgen uit de pilot Innovatief Roosteren. Ziekenhuis Meander MC in Amersfoort en het Laurentius Ziekenhuis in Roermond hebben in deze pilot ervaring opgedaan met drie gezamenlijk ontwikkelde roosterinnovaties. Beide ziekenhuizen hebben voorstellen voor roostervernieuwing uitgevoerd en geëvalueerd. Dat heeft bruikbare vernieuwingen opgeleverd, waarmee een efficiënte, evenwichtige en gezonde inzet van personeel aansluit bij de capaciteitsvraag van de organisatie.

Ideeënjacht Innovatief Roosteren

De StAZ heeft een Ideeënjacht roosteren georganiseerd om de beste voorbeelden en ideeën te horen over effectief en efficiënt roosteren. In totaal zijn vijftig ideeën door medewerkers in diverse functies ingezonden. De FIER-afdeling van het Groene Hart Ziekenhuis uit Gouda heeft het beste idee ingezonden. Met een interne flexpool (de FIER-afdeling) met vaste banen en investeringen in scholing en opleiding speelt het Groene Hart Ziekenhuis in op de behoefte aan een flexibele personele bezetting en een optimale afstemming van capaciteit en werktijden. Het Groene Hart Ziekenhuis viel de jury op omdat de FIER-afdeling (Flexibel Inzetbaar En Resultaatgericht) goed werkt en de experimenteerperiode voorbij is.

Contact

Wilt u meer informatie?
Neem contact met
Niels Mooij
n.mooij@caop.nl
of 06-23689643