Effectief omgaan met pieken en dalen in het werkaanbod is voor iedere instelling in de ziekenhuisbranche een uitdaging. Wilt u voor uw werknemers efficiënte, werkbare roosters maken? Raadpleeg dan onze handreikingen innovatief roosteren. StAZ onderzocht nieuwe manieren van roosteren met een uitgebreide pilot. De lessen uit deze pilot zijn vertaald in praktische handreikingen voor uw instelling.

Noodzaak innovatief roosteren

Onregelmatige werktijden horen bij de normale zorgpraktijk. Internationaal wetenschappelijk onderzoek laat echter zien dat onregelmatig werk nadelig kan zijn voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en de geleverde prestatie. Steeds meer (oudere) werknemers vinden het bovendien een lastige uitdaging om onregelmatig te werken. Dit versterkt de urgentie om als instelling innovatief te werken aan duurzame verbetering van de werktijden.

Handreikingen innovatief roosteren

De handreikingen innovatief Roosteren maken vernieuwing voor alle instellingen toegankelijk. Op een handzame en praktische manier beschrijven ze elke roostervernieuwing. Via een korte checklist ziet u of de innovatie geschikt is voor uw instelling of afdeling. Tot slot helpen adviezen u om het proces van vernieuwing in de praktijk vorm te geven. Onderstaande handreikingen zijn beschikbaar:

Handreiking capaciteitsanalyse
Met de capaciteitsanalyse kunt u de capaciteitsvraag en de benodigde personeelsplanning afstemmen op de pieken en dalen in het zorgproces. De capaciteitsanalyse voorkomt dat de roosterdriehoek (leidinggevende, werknemers en planner) wordt overvallen, doordat de werkelijkheid afwijkt van de verwachte planning.

Handreiking meeroosteren
Online meeroosteren maakt de roostervoorkeuren van de afdeling breed inzichtelijk. Het geeft ook meer grip op de werkmomenten en bevordert de roosteracceptie. Hierdoor vinden minder ruilingen plaats. Meeroosteren leidt bovendien tot meer werktevredenheid en daardoor tot betere aandacht voor de patiënt.

Handreiking schakeldienst
De schakeldienst maakt niet het aanbod, maar de zorgvraag van patiënten leidend. De inzet van verpleegkundigen wordt afgestemd op de zorgvraag van patiënten. De introductie van een nieuw dienstvenster (van 9.30 tot 18.00 uur) maakt het mogelijk om de schakeldienst te verschuiven.

Afhankelijk van het patiëntaanbod kan de schakeldienst verschuiven naar een normale vroege of late dienst.

Alle handreikingen innovatief roosteren downloaden.

Totstandkoming handreikingen:

1.Pilot Innovatief Roosteren

De handreikingen volgen uit de pilot Innovatief Roosteren. Ziekenhuis Meander MC in Amersfoort en het Laurentius Ziekenhuis in Roermond deden in deze pilot ervaring op met drie gezamenlijk ontwikkelde roosterinnovaties. Beide ziekenhuizen hebben voorstellen voor roostervernieuwing uitgevoerd en geëvalueerd. Dat heeft bruikbare vernieuwingen opgeleverd, welke in praktische handreikingen zijn vertaald. Hiermee kan een efficiënte, evenwichtige en gezonde inzet van personeel bereikt worden, die aansluit bij de capaciteitsvraag van de organisatie.

2.Ideeënjacht Innovatief Roosteren

Naast de pilot heeft StAZ ook een Ideeënjacht Innovatief Roosteren georganiseerd. Vijftig medewerkers uit diverse functies hebben ideeën en voorbeelden over effectief en efficiënt roosteren ingezonden. Het beste idee [https://www.staz.nl/flexpool-vaste-banen-groene-hart-ziekenhuis-best-bewezen-idee-ideeenjacht-innovatief-roosteren/] is ingezonden door de FIER-afdeling (Flexibel Inzetbaar En Resultaatgericht) van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. De FIER-afdeling is een interne flexpool met vaste banen en investeringen in scholing en opleiding. Hiermee speelt het Groene Hart Ziekenhuis in op de behoefte aan een flexibele personele bezetting en een optimale afstemming van capaciteit en werktijden. Dit initiatief viel de jury op, omdat de FIER-afdeling goed werkt en de experimenteerperiode al voorbij is.

Inzichten in het roosterproces via Serious game Roosteren

Gamification maakt het mogelijk om werknemers op een leuke manier te laten ontdekken hoe een roosterproces werkt en verbeterd kan worden. Met dit doel ontwikkelingen StAZ en &Ranj samen Serious game Roosteren. De game biedt een spelomgeving binnen een besloten platform, die een spiegel van het echte leven vormt. In het spel wordt zichtbaar hoe afwegingen en beslissingen in het roosterproces uitpakken in de praktijk. Het spelen van de roostergame is niet het einddoel. Het echte doel is inzicht krijgen in de, soms onbedoelde, effecten van het roosterproces.

Vlog Serious game Roosteren

Nieuwsgierig geworden naar Serious game Roosteren? Via onderstaande vlogs neemt u een kijkje achter de schermen en maakt u alvast kennis met de game.

Deel 1. Het roosterproces

Deel 2. Gedragsverandering

Deel 3. Van idee naar uitgewerkt spel

Deel 4. Een gefaseerde en gecontroleerde uitrol

Verandermodel de Roosterboog

Naast de game gaan teams aan de slag met een verandermodel. Deze is gebaseerd op de Roosterboog. Het verandermodel helpt teams te ontdekken wat er speelt en waarmee men aan de slag wil gaan. Ook helpt het model bepalen welke vraag centraal staat bij het spelen van de game en hoe verbeteringen achteraf kunnen worden uitgewerkt. De Roosterboog helpt bovendien roostervraagstukken te beantwoorden en beschrijft de risico’s in het roosterproces. De game en de Roosterboog helpen teams om in een normaal overleg het gesprek aan te gaan over roostervraagstukken. Hierdoor nemen de kwaliteit, gezondheidsaspecten en stabiliteit van de roosters toe.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en de lancering van de game? Houd de website in de gaten en schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven StAZ nieuwsbrief.