Het is belangrijk dat werknemers eventuele misstanden veilig aan de orde kunnen stellen. StAZ heeft daarom een Modelregeling melding misstanden ontwikkeld. Dit model biedt concrete hulp bij het opstellen van een eigen regeling op maat. Een goede misstandenregeling draagt bij aan een open en veilige organisatiecultuur, met verantwoordelijke en betrokken werknemers. De modelregeling is geschikt voor alle instellingen binnen de branche (algemene ziekenhuizen, categorale ziekenhuizen en revalidatiecentra).

Belang melden misstanden

Wanneer iemand een vermoedelijke misstand wil melden moet dit veilig en eenvoudig mogelijk zijn. Instellingen dienen hiermee zorgvuldig om te gaan. Dit is noodzakelijk voor een veilige, open organisatiecultuur met betrokken werknemers. Het is daarom belangrijk dat iedere instelling een duidelijke voorziening voor interne meldingen heeft. De StAZ Modelregeling melding misstanden voorziet hierin. Het model is tot stand gekomen met inachtneming van de Zorgbrede Governancecode 2017 en de Wet Huis voor Klokkenluiders. De modelregeling kan eenvoudig naar eigen inzicht van de instelling aangepast worden.  De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht over de regeling.

Nieuwe regels interne meldprocedure

Uit de Wet Huis voor Klokkenluiders en de Zorgbrede Governancecode, kunnen enkele belangrijke regels worden afgeleid. Deze zijn verwerkt in de Modelregeling melding misstanden. Bijvoorbeeld:

  • Elke instelling met tenminste 50 werknemers stelt een interne meldprocedure vast.
  • De meldprocedure is openbaar en algemeen vindbaar.
  • Elke instelling beschikt over een vertrouwenspersoon. Deze is het meldpunt voor vermoede misstanden, afwijkend gedrag en zorgen over integriteit.

Modelregeling melden misstanden.