Hoe kunnen medewerkers en leidinggevenden nog bewuster worden van het belang van veilig en gezond werken? Hebt u goede ideeën om gezondheid en veiligheid op uw werk onder de aandacht te brengen? StAZ helpt goede plannen op weg met een stimuleringspremie van maximaal 5.000 euro. Hiermee geeft u een kickstart aan uw idee en aan gezond en veilig werken in uw ziekenhuis.

Zo werkt het

De stimuleringssubsidie is bedoeld als een startfinanciering voor een project waarmee uw organisatie medewerkers en leidinggevenden nog meer bewust maakt van het belang van veilig en gezond werken. Denk bijvoorbeeld aan het tegengaan van werkstress, het stimuleren van een goede werkhouding, het verhogen van de sociale veiligheid, of leren omgaan met lastige patiënten.
De StAZ vergoedt de helft van de externe kosten (inclusief btw) die u maakt, met een maximum van € 5.000. Het bestuur van de StAZ beoordeelt de ingezonden ideeën en besluit of uw inzending in aanmerking komt voor de stimuleringspremie.

Wat staat er in het plan?

  • Het plan vermeldt hoe het bijdraagt aan het bewustzijn over veilig en gezond werken. Beschrijf de aanleiding, het doel en de aanpak en wat de meerwaarde is voor uw organisatie. Vermeld ook wat het oplevert voor de organisatie en voor de medewerkers.
  • De Arbocatalogus speelt een zichtbare rol bij de uitwerking van het plan.
  • Het plan heeft aantoonbaar draagvlak binnen uw instelling; er is bij voorkeur een voorgenomen besluit over de uitvoering. Geef aan hoe HR, directie, management of Raad van Bestuur en hoe OR en/of medewerkers betrokken zijn en waarom zij positief tegen het plan aankijken.
  • U maakt aantoonbare extra out-of-pocket-kosten om het plan uit te voeren.
  • De StAZ mag uw aanpak ter inspiratie onder andere ziekenhuizen verspreiden als praktijkvoorbeeld en uw instelling wil meewerken aan het verspreiden van de resultaten.
  • Uw plan telt maximaal 800 woorden, inclusief begroting en tijdpad. De begroting kan hoger dan € 5.000 zijn, maar de stimuleringspremie bedraagt 50% van de kosten en is maximaal het genoemde bedrag.

Ik heb een idee!

Hebt u al een idee om het bewustzijn over veilig en gezond werken te verhogen binnen uw organisatie? Ga naar het formulier en vraag de stimuleringspremie aan.