De jury van de ‘Ideeënjacht’ van de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen vindt dat de FIER-afdeling van het Groene Hart Ziekenhuis uit Gouda zich in ‘woord en daad‘ heeft bewezen op het gebied van flexibel en innovatief roosteren voor het eigen ziekenhuis. Daarom staat Elize Hooftman, manager FIER, capaciteitsmanager en voorheen verpleegkundige, vandaag in het zonnetje op een bijeenkomst waar ziekenhuizen kennis over het roosteren met elkaar delen. De StAZ is vorig jaar de Ideeënjacht gestart om bij te dragen aan een betere balans tussen werk en privé, en het verlagen van werkdruk. Ook zorgt een goed rooster ervoor dat het aantal medewerkers beter aansluit op de zorgvraag van dat moment. In totaal zijn vijftig ideeën door medewerkers in diverse functies ingezonden. Het Groene Hart Ziekenhuis valt op omdat de FIER-afdeling (Flexibel Inzetbaar En Resultaatgericht) goed werkt en de experimenteerperiode voorbij is.

FIER

Met een interne flexpool (de FIER-afdeling) met vaste banen en investeringen in scholing en opleiding speelt het Groene Hart Ziekenhuis in op de behoefte aan een flexibele personele bezetting en een optimale afstemming van capaciteit en werktijden. Op tijd zijn schommelingen in de werklast bekend. De verpleegkundigen werken vanuit FIER daar waar het nodig is en waar hun competenties aansluiten op de zorgvraag. Zij zijn opgeleid om voor een cluster van maximaal drie afdelingen te werken en worden ingeroosterd volgens het patiëntenpatroon (zorgzwaarte, aantal patiënten). Een dag van te voren horen ze op welke afdeling ze volgens hun rooster werken.

Verpleegkundigen zijn blij met deze werkwijze omdat die bijdraagt aan een goede zorg, lagere werkdruk en aan werkplezier. Zij kiezen bewust voor afwisseling. Het gaat niet om detacheringen; FIER heeft in principe altijd voldoende aanbod. ‘Deze methode managet de capaciteit op een manier waar de medewerkers zelf blij mee zijn,’ aldus de juryleden Henk-Jan Messchendorp (Nederlands Zorg Instituut) en Erwin van Zandvoord (FNV), deskundig op het gebied van roosteren.

Elise Merlijn (vicevoorzitter StAZ, bestuurder FNV Zorg & Welzijn): ‘FIER is een mooi voorbeeld van roosterinnovatie om medewerkers gezond en vitaal te laten werken in een vaste baan. Door goed te roosteren, hou je de balans tussen werk en privé in de gaten. Het Groene Hart Ziekenhuis kiest naar volle tevredenheid voor FIER. Medewerkers van collega-ziekenhuizen hebben weer andere ideeën, zoals rekening houden met het bioritme van mensen tot een accent op zelfroosteren. De rode draad is steeds ‘respect hebben voor de wensen medewerkers die aansluiten bij de zorgvraag van de organisatie’. Ieder ziekenhuis moet zijn eigen keuzes in het roosteren maken.’
Tjitte Alkema (voorzitter StAZ, manager Arbeid & Opleiding bij de NVZ): ‘Met anders roosteren kun je zowel op werklast als op werkdruk sturen. Als ziekenhuizen de personele bezetting weten af te stemmen op de pieken en dalen van de bedbezetting en de zorgzwaarte, besparen ze kosten met behoud van de kwaliteit van zorg. Daar is een cultuuromslag voor nodig. De grote hoeveelheid ingezonden ideeën laat zien dat die omslag is ingezet. Flexibiliseren begint bij jezelf maar samen zorg je voor de juiste mens op het juiste moment op de juiste plek.’

Handreikingen over innovatief roosteren

Flexpool Groene Hart Ziekenhuis wint wedstrijd over roosteren (Nursing, 13 juni 2017)