Onze arbocatalogus Beter met Arbo helpt werkgevers en werknemers bij het creëren van een gezonde en veilige werkplek. Alle instellingen die onder de cao-ziekenhuizen vallen kunnen er gebruik van maken. De catalogus geeft een duidelijk overzicht van de belangrijkste arbeidsrisico’s, zodat u deze kunt herkennen en voorkomen.

In de Arbocatalogus vindt u onder meer afspraken over:

  • Bedrijfshulpverlening
  • Werkdruk
  • Ongewenst gedrag
  • Fysieke belasting
  • Gevaarlijke stoffen
  • Biologische agentia
  • Niet-ioniserende straling

Naslagwerk met tips en instrumenten

De arbocatalogus Beter met Arbo biedt een actueel naslagwerk met handige tools voor veilig en gezond werken. In het LAD magazine (Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband) wordt uitgebreid toegelicht hoe u de arbocatalogus kunt inzetten. In het daarin verschenen artikel Veilig en gezond werken met arbocatalogus benoemt StAZ Arbo-adviseur Margot Eekhout de voordelen van arbocatalogi. ‘Met de arbocatalogus kunnen artsen en andere zorgprofessionals hun voordeel doen met tal van handige producten die helpen bij gezond en veilig werken in de dagelijkse praktijk’, stelt Eekhout in het artikel. Praktische instrumenten die genoemd worden zijn bijvoorbeeld de app Goedenacht (helpt werknemers fit te blijven tijdens de nachtdienst) en een filmpje over veilig omgaan met cytostatica. Verder vertelt Eekhout hoe arbocatalogi ontstaan en hoe ze worden getoetst. Ook benoemt ze dat arbocatalogi tegenwoordig veel gebruiksvriendelijker zijn.

Commissie Beheer en Onderhoud arbocatalogus

Het is belangrijk dat de arbocatalogus actueel is. Om die reden heeft de StAZ, na de ontwikkeling van de arbocatalogus in 2009, een Commissie Beheer en Onderhoud (CBO) opgericht. De commissie bestaat uit experts namens werkgevers- en werknemersorganisaties: Rogier Kingma (NVZ), Naima van Willenburg (FNV Zorg & Welzijn) en Arbo-deskundigen van algemene ziekenhuizen. De CBO brengt beleid en uitvoering bij elkaar door externe ontwikkelingen en de dagelijkse praktijk te monitoren. Op basis hiervan kijkt de CBO of de catalogus aangepast of vernieuwd moet worden. Binnenkort wordt de StAZ arbocatalogus geheel geactualiseerd en vernieuwd.

Naar de arbocatalogus.