Subsidieregelingen voor re-integratie van UWV

UWV voert verschillende regelingen uit die werkgevers stimuleren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Denk hierbij aan oudere werknemers, mensen die al langer werkloos zijn, mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering, of mensen met een langdurige ziekte of handicap.

Meer informatie over de subsidieregelingen voor het in dienst nemen van mensen met een uitkering, vindt u op de website van UWV.

Contact

Wilt u meer informatie?
Neem contact met ons op via 
staz@caop.nl

of 070-3765920