Subsidieregeling praktijkleren

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Dankzij de regeling kunnen leerlingen, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt. Hierdoor beschikken werkgevers over beter opgeleid personeel.

De subsidie is een tegemoetkoming voor werkgevers voor de begeleiding van een leerling of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

Voor wie?

De subsidieregeling richt zich vooral op:

  • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is;
  • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel;
  • wetenschappelijk personeel dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Meer informatie

Meer informatie over de subsidieregeling vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Contact

Wilt u meer informatie?
Neem contact met ons op via 
staz@caop.nl

of 070-3765920