Hoe creëert u extra banen?

Banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking, hoe pakt u dat aan? Op de website van SBCM, het A&O-fonds van de Sociale Werkvoorziening, vindt u praktijkvoorbeelden van ziekenhuizen die met functiecreatie en jobcarving aan de slag zijn gegaan.

Gaat u zelf aan de slag met de Participatiewet en het creëren van extra banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Het onderstaande voorbeeld geeft een beeld van de manier waarop u dit aan zou kunnen pakken.

HRM-adviseur

De HRM-adviseur heeft de opdracht gekregen om aan de slag te gaan met het creëren van extra banen. Voordat ze aan de slag gaat laat ze zich laten adviseren over de aanpak en de mogelijkheden. Ze roept de hulp in van een regionaal werkbedrijf/SW-bedrijf en stelt een projectgroep samen. Gezamenlijk maken ze een plan van aanpak en gaan op zoek naar afdelingen in het ziekenhuis die, als pilot, willen starten met het realiseren van extra banen. Hiervoor organiseren ze een workshop met geïnteresseerde leidinggevenden. De workshop wordt intern georganiseerd en geleid door een externe deskundige vanuit het regionaal werkbedrijf/SW-bedrijf.

Aan het eind van het voorbereidingstraject hebben drie afdelingen aangegeven aan de slag te gaan. Zij zijn bereid om hun ervaringen te delen met andere afdelingen in het ziekenhuis en met de OR.

Eenvoudige taken

Na een introductie voor de medewerkers op de afdeling start een regionaal werkbedrijf/SW-bedrijf met een eerste inventarisatie naar de mogelijkheden om eenvoudige taken op de afdeling te selecteren uit complexe taken. Deze taken worden gebundeld tot een functie die uitgevoerd kan worden door mensen met een arbeidshandicap. Het werkbedrijf vraagt voor deze analyse en de rapportage aan het ziekenhuis een bepaald uurtarief. Eventueel kunnen nog extra analyses gemaakt worden en een business case. Op basis van deze business case beslissen afdelingen en HRM of en hoe nieuwe medewerkers kunnen worden geplaatst.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het creëren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking? Lees hierover in de handreiking Functiecreatie voor ziekenhuizen.

Contact

Wilt u meer informatie? Neem contact met Joke Dekker joke.dekker@caop.nl of 06-29434560