Bekostiging medische vervolgopleidingen

De medische vervolgopleidingen tot specialist worden bekostigd via een beschikbaarheidbijdrage vanuit de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Deze wet wordt uitgevoerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Het toewijzingsproces van de bijdrage valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS. Daar valt ook de bekostiging van de opleidingen publieke gezondheidszorg (de opleiding tot jeugdarts, arts infectieziektenbestrijding, arts tbc-bestrijding en medisch milieukundige) onder.

Ziekenhuisopleidingen

Vanaf 2014 is de NZa ook verantwoordelijk voor het verstrekken van de beschikbaarheidsbijdrage voor de ziekenhuisopleidingen (opleidingen tot medisch ondersteunend personeel en gespecialiseerd verpleegkundigen). De beschikbaarheidsbijdrage voor ziekenhuisopleidingen wordt verleend op basis van vergoedingsbedragen per opleidingsplaats. Om in aanmerking te komen moeten zorgaanbieders jaarlijks voor 1 oktober een aanvraag indienen bij de NZa. Dit kan met hetzelfde aanvraagformulier als voor de (medische) vervolgopleidingen.

Meer informatie

Informatie over de bekostiging van de medische vervolgopleidingen vindt u op de website over de Subsidieregeling opleidingen publieke gezondheidszorg 2013-2017.

Meer informatie over de beschikbaarheidsbijdrage kunt u vinden op de website van de NZa. Vragen over de beschikbaarheidsbijdrage kunt mailen naar de NZa via vragencure@nza.nl.

Contact

Wilt u meer informatie?
Neem contact met ons op via 
staz@caop.nl

of 070-3765920