In hun dagelijkse werk kunnen zorgmedewerkers te maken krijgen met agressief gedrag van cliënten, patiënten, hun familieleden of anderen. Om elke aankomend hulpverlener goed voor te bereiden op de praktijk, is het daarom belangrijk dat zij al tijdens hun opleiding leren over het thema agressie. Werkgevers- en werknemersorganisaties in de zorg onderstrepen dit belang. Vanuit actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’ bieden zij gratis ondersteuning bij het opnemen van het onderwerp ‘agressie’ in zorgopleidingen.

Ontvang kosteloos ondersteuning

Onderwijsinstellingen in mbo, hbo en wo kunnen kosteloos door een onderwijskundige ondersteund worden. De ondersteuning is erop gericht om het leeraanbod in zorgopleidingen zo in te richten dat iedere toekomstige zorgprofessional volledig is toegerust op het voorkomen van en omgaan met agressie in de praktijk. Ook praktische hulp bij het selecteren van leermateriaal, het ontwikkelen van nieuwe leermiddelen of het begeleiden van docenten is mogelijk.

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor de kosteloze ondersteuning, of wilt u contact opnemen over de mogelijkheden voor uw onderwijsinstelling? Stuur dan een e-mail naar contact@duidelijkoveragressie.nl. Eén van de onderwijskundigen neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.

Meer informatie?

Op de website scholing.duidelijkoveragressie.nl vindt u het raamwerk agressiepreventie- en hantering én tientallen inspirerende voorbeelden van leermaterialen.