Als kaderlid van de vakbond of als lid van de Ondernemingsraad vertegenwoordig jij de stem van de medewerkers en speel je een belangrijke rol in het handhaven van een gunstig werkklimaat. Hoe kan jij in deze rol bijdragen aan het behouden van voldoende collega’s om goed het werk te kunnen doen? Welke rol kan je spelen bij de ontwikkeling van een adequaat en toekomstig personeelsbeleid, met bijbehorende strategische personeelsplanning? En hoe zorg je dat bij dergelijke ontwikkelingen de expertise van de OR wordt benut, waarbij de belangen van alle medewerkers worden meegenomen?

Tijdens de Medezeggenschapsdag van de StAZ op 7 november in Amersfoort staat de rol van de medezeggenschap bij toekomstgerichte personeelsplanning en organisatiebeleid centraal. Hoe kun je als OR-lid of actief vakbondslid tijdig en goed geïnformeerd meesturen in dit proces en gebruik maken van de cao en handvatten uit de WOR, zoals het informatierecht, adviesrecht en instemmingsrecht?

Aanmelden

Aanwezigheid bij de StAZ Medezeggenschapsdag 2019 is kosteloos.
Het maximaal aantal deelnemers voor de StAZ Medezeggenschapsdag is bereikt. Als u zich aanmeldt via het formulier worden uw gegevens op de reservelijst geplaatst.