Kom naar de StAZ Medezeggenschapsdag 2017

Hoe oefent u als actief betrokken werknemer invloed uit op een goede werkbalans in het ziekenhuis? Wat is de juiste balans tussen de verschillende generaties en tussen flexibele en vaste medewerkers? Hoe balanceert u in het roosterproces? En hoe vindt u evenwicht om werkdruk te verminderen en inzetbaarheid te vergroten? Maak nu de balans op!

Goede balans voor gezond werk Kom naar de StAZ Medezeggenschapsdag 2017Voor kennis, praktische tips en inspirerende praktijkverhalen en ervaringen van OR-collega’s uit andere ziekenhuizen komt u naar de StAZ Medezeggenschapsdag 2017.

Datum: donderdag 23 november 2017
Tijd: van 9:30 tot 16:30 uur
Locatie: Het Huis, Utrecht

Noteer deze datum alvast in uw agenda! Deelname aan de dag is gratis.

Concept programma

Het programma start met een plenaire presentatie over innovaties in capaciteitsmanagement en roosterproces als antwoord op de werkdruk en snelle veranderingen in organisaties . Hoe speel je hier als ondernemingsraad op in en hoe neem je het initiatief? Daarna hebt u de keuze uit verschillende workshops, zoals:

  • Roosters in balans met privé! Waar hebben we het dan over?
  • Hoe kan de Flexpool bijdragen aan grotere banen en verlaging van werkdruk
  • Balans tussen generaties: handvatten voor toepassing van het Generatiepact
  • Praktijkvoorbeeld: werknemers aan de slag met werkdruk
  • Werken aan ontwikkeling met het Loopbaanportal Zorg en Welzijn
  • Geschil met de bestuurder? De Bedrijfscommissie bemiddelt

Het definitieve programma wordt later bekend gemaakt.

Informatie en aanmelden

U kunt zich binnenkort op deze pagina aanmelden. Voor meer informatie over de Medezeggenschapsdag 2017 kunt u contact opnemen met de StAZ via congresbureau@caop.nl of 070 3765 818.

De StAZ Medezeggenschapsdag is een initiatief van de sociale partners verenigd in de StAZ: FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn, FBZ, NU’91 en NVZ.