Bijeenkomst 24 juni: ontwikkelingen in opleiden en beroepsontwikkeling

Kansen voor de arbeidsmarkt in zorg, welzijn, jeugdzorg en kinderopvang

Opleiden en ontwikkelen is, mede door de huidige knelpunten op de arbeidsmarkt een actueel thema binnen de sectoren Zorg en WJK (Welzijn, Jeugd en Kinderopvang). In verschillende branches zijn aanvullende activiteiten gestart gericht op het vergroten van de instroom en versterken van kennis van werkenden (gericht op behoud).

Wilt u ideeën opdoen om vraagstukken rond dit thema op te pakken? Kom dan naar de overzichtsbijeenkomst van AZW op maandagmiddag 24 juni in Utrecht. 
Deze dag vervangt de eerder gecommuniceerde bijeenkomst van 8 mei.

Onder leiding van onze dagvoorzitter Elles de Bruin, nemen we u mee in wat ontwikkelen en opleiden tot nu toe weerbarstig maakt; wat kansrijke activiteiten zijn om ontwikkelen en opleiden in de zorg en WJK te versterken en hoe samenhang gerealiseerd kan worden in ontwikkelen en opleiden.

In een ‘special keynote’ neemt Karin van der Burgt u mee in de meest actuele ontwikkelingen en stand van zaken rond opleiden en ontwikkelen in de branches zorg, welzijn, kinderopvang en jeugdzorg. Zij is specialist in opleiden en leren met veel ervaring in de Zorg en WJK.  
Vervolgens presenteren enkele deelnemers aansprekende projecten binnen de branches. Ze vertellen over het doel van de projecten, de aanpak en de eerste resultaten.

Doelgroep

De bijeenkomst is bedoeld voor vertegenwoordigers van sociale partners, cao-onderhandelaars, bestuurders van arbeidsmarktfondsen en beleidsmedewerkers in het medisch en sociaal domein en  bij het ministerie van VWS.

Aanmelden

Bent u er ook bij? Aan deelname aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Vul het aanmeldformulier in.

Praktische informatie

Datum en tijd: maandag 24 juni van 13:00 tot 16:00 uur
Locatie: Colour Kitchen, Prinses Christinalaan 1, 3554 JL Utrecht

Openbaar vervoer

The Colour Kitchen is goed met het openbaar vervoer bereikbaar. Vanaf Utrecht Centraal reist u met lijn 3 en 4 richting Zuilen, of met lijn 5 richting Maarssen via Utrecht Centraal.

Parkeermogelijkheden

Komt u met de auto, navigeer dan naar de J.M. de Muinck Keizerlaan

Medezeggenschapsdag 2018 Impact van technologie 


Wat is de invloed van nieuwe technologieën op het werk in de ziekenhuisbranche?
Wat betekent dit voor de medewerkers en hoe kun je hier als Ondernemingsraad op inspelen?

Voor kennis, praktische tips en inspirerende praktijkverhalen en ervaringen komt u naar, alweer de zesde, StAZ Medezeggenschapsdag.

Waar en wanneer?

Datum  : 29 november van 10:00 tot 16:30 uur
Locatie : The Colour Kitchen, Utrecht
Meer informatie over het programma

Meldt u alvast aan

Medezeggenschapsdag 2017: Goede balans voor gezond werk

De StAZ Medezeggenschapsdag 2017

Hoe oefent u als actief betrokken werknemer invloed uit op een goede werkbalans in het ziekenhuis? Wat is de juiste balans tussen de verschillende generaties en tussen flexibele en vaste medewerkers? Hoe balanceert u in het roosterproces? En hoe vindt u evenwicht om werkdruk te verminderen en inzetbaarheid te vergroten? Maak nu de balans op!Goede balans voor gezond werk Kom naar de StAZ Medezeggenschapsdag 2017

Voor kennis, praktische tips en inspirerende praktijkverhalen en ervaringen van OR-collega’s uit andere ziekenhuizen komt u naar de StAZ Medezeggenschapsdag 2017.

Datum: donderdag 23 november 2017
Tijd: van 9:30 tot 16:30 uur
Het maximaal aantal deelnemers voor de Medezeggenschapsdag is bereikt.
Helaas is het niet meer mogelijk u aan te melden. Heeft u interesse in de bijeenkomsten georganiseerd door de StAZ, mail dan uw gegevens naar info@staz.nl. Dan nemen we u op in het adressenbestand.
Locatie: Het Huis, Boorstraat 107 in Utrecht

Deelname aan de dag is gratis. De Medezeggenschapsdag wordt georganiseerd voor Ondernemingsraadleden of kaderleden van vakbonden vallende onder de cao ziekenhuizen. Bent u er ook bij?

Concept programma

Het programma start met een plenaire presentatie over innovaties in capaciteitsmanagement en roosterproces als antwoord op de werkdruk en snelle veranderingen in organisaties. Hoe speel je hier als ondernemingsraad op in en hoe neem je het initiatief? Daarna hebt u de keuze uit verschillende workshops, zoals:

  • Roosters in balans met privé! Waar hebben we het dan over?
  • Je doel bereiken als ondernemingsraad: hoe helpt effectief communiceren daarbij?
  • Balans tussen generaties: handvatten voor generatiebeleid
  • Praktijkvoorbeeld Werkdrukbox: werknemers aan de slag met werkdruk
  • Werken aan ontwikkeling met het Loopbaanportal Zorg en Welzijn
  • Geschil met de bestuurder? De Bedrijfscommissie bemiddelt

Download het conceptprogramma en de workshops.

Informatie

Voor meer informatie over de Medezeggenschapsdag 2017 kunt u contact opnemen met de StAZ via congresbureau@caop.nl of 070 3765 818.
Hebt u zich aangemeld, maar bent u verhinderd? Meld u dan tijdig af, zodat uw plaats in de zaal niet leeg blijft. Afmelden kan tot 48 uur van tevoren gratis, daarna brengen wij een ‘no-show-fee’ in rekening van 25 euro. U kunt uiteraard ook een collega als vervanger sturen. In dat geval vragen wij u de gegevens van uw collega aan ons door te geven.

De StAZ Medezeggenschapsdag is een initiatief van de sociale partners verenigd in de StAZ: FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn, FBZ, NU’91 en NVZ.

Netwerkbijeenkomst Zelfregulering Gezond en Veilig werken

Veel branches en bedrijven zijn actief aan de slag met het zelf organiseren van gezond en veilig werken. Het programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken van het ministerie van SZW heeft branches en bedrijven hierbij actief ondersteund door het organiseren van themabijeenkomsten, het initiëren van innovatieve pilotprojecten en het gezamenlijk ontwikkelen van instrumenten waarmee zij zelf aan de slag kunnen. Op 27 september 2017 presenteren branches, bedrijven en programma de ervaringen, geleerde lessen en ontwikkelde instrumenten voor het zelf organiseren van gezond en veilig werken in de Broodfabriek in Rijswijk. Deze bijeenkomst markeert ook het einde van ondersteuning van branches en bedrijven door het programmabureau Zelfregulering.

Laat u inspireren en informeren! Meld u aan en deel ook uw ervaring en kennis als onderdeel van het netwerk zelfregulering gezond en veilig werken.