In het medewerkersonderzoek van 2017 scoorden de afdelingshoofden van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen een lager cijfer voor bevlogenheid dan twee jaar eerder. Zij besloten mede daarom, met behulp van de stimuleringspremie ‘Versterken arbeidsverhoudingen’ van de StAZ, te starten met het project Hoofden Verbinden Harten 2.0. In drie bijeenkomsten zochten de hoofden naar hun drijfveren, inspiratie en persoonlijke talenten en leerden deze in hun dagelijkse werk in zetten.

Jeantine van Brussel, hoofd van de chirurgische verpleegafdeling en hoofd van het hoofdenplatform, was een van de initiatiefneemsters voor het project. ‘Wij staan voor allerlei uitdagingen die steeds nijpender en belangrijker worden binnen zorgland. Werken met mensen én zakelijk zijn. Hoe doe je dat als afdelingshoofd? Dat hebben we gedaan door drie bijeenkomsten te organiseren, die aansloten op de thema’s die momenteel binnen CWZ spelen, waaronder een grote reorganisatie.’

Hoofden Verbinden Harten 2.0

Een afvaardiging van het hoofdenplatform heeft op regelmatige basis overleg gehad om het programma voor de bijeenkomsten vorm te geven. Er moest volgens Van Brussel een logische opbouw zijn en dat is in haar ogen goed gelukt. ‘Je moet eerst aan jezelf werken en daarna pas naar het grotere geheel kijken. In de eerste bijeenkomst stond dan ook de invloed op je eigen denken centraal. Hoe houd je je werk leuk, wat zijn je talenten en hoe blijf je aan zet? De tweede bijeenkomst stond in het teken van de verbinding houden met je manager, medewerkers en andere collega’s. Middels een soort theatervoorstelling werden onderwerpen uit ons ziekenhuis nagespeeld en op een humoristische wijze vergroot. Hier werden we echt aan het denken gezet. Tijdens de derde bijeenkomst gingen we aan de slag met onze talenten. Hier werden we helemaal uit onze comfortzone getrokken. Dat was spannend, maar ook heel leerzaam.’

Arbeidsverhoudingen

De bijeenkomsten vonden plaats tussen april en juni 2019. Dianne Fransen mocht als projectleider sterk in je werk bij de bijeenkomsten aansluiten. Fransen was in het verleden voorzitter van de OR en afdelingshoofd en heeft daarom zicht op het belang van goede arbeidsverhoudingen. ‘Als afdelingshoofd ben je de steunpilaar van het team, maar je hebt ook met managers te maken. Je zit middenin het thema arbeidsverhoudingen en daarom moet je constant schakelen. Maar uiteindelijk hebben we in het ziekenhuis een gezamenlijk doel en dat is de beste zorg leveren voor de patiënten.’

Toepassen in de praktijk

Volgens Fransen kregen de afdelingshoofden bruikbare instrumenten die ze direct konden toepassen in de praktijk. Van Brussel sluit zich daarbij aan. ‘Als ik uit een bijeenkomst kwam, dan liep ik zo enthousiast over de afdeling dat mijn collega’s me direct vroegen hoe het was geweest. Daarnaast heb ik mijn ervaringen gedeeld in ons teamoverleg. Bijvoorbeeld hoe je door outside the box te denken met elkaar tot de meest prachtige oplossingen komt. Ook ga ik nu op een andere manier met medewerkers in gesprek. Ik zend minder en ben bewuster bezig met welk talent mijn medewerkers hebben en hoe we daar als team profijt van kunnen hebben,’ zegt van Brussel.

Van Brussel ziet dat het project zijn vruchten afwerpt. ‘Het verzuim in mijn team is in no time gedaald. Ik weet natuurlijk niet zeker of dit te danken is aan het project, maar feit is dat we op een andere manier samenwerken. Ik zie langzaamaan de eilandjes binnen het ziekenhuis verdwijnen. De band tussen de afdelingshoofden is versterkt. Ik zoek nu veel eerder een collega op om samen de krachten te bundelen. En goed voorbeeld doet volgen, want steeds meer medewerkers uit verschillende teams zoeken elkaar op, waardoor een soort wij-gevoel ontstaat.’

Duurzame inzetbaarheid

Fransen heeft het project als zeer positief ervaren. ‘Wij werken al een aantal jaren met het thema duurzame inzetbaarheid en hebben veel instrumenten klaarstaan voor medewerkers. We merken echter dat er weinig gebruik van wordt gemaakt. Daarom is het goed dat de afdelingshoofden bewust bezig zijn met hun eigen duurzame inzetbaarheid en dit overbrengen op de medewerkers in hun team. Wat dat betreft is het project Hoofden Verbinden Harten 2.0 een goede stap geweest van de hoofden. Maar het is nooit klaar. Uit het volgende medewerkersonderzoek komen vast weer nieuwe verbeterpunten naar voren. En ook daar gaan we dan weer aan werken.’

Stimuleringspremie Versterken arbeidsverhoudingen

Heb jij goede ideeën om medewerkers en leidinggevenden dichter tot elkaar te laten komen, maar ontbreekt het aan financiering? StAZ helpt goede plannen op weg met een stimuleringspremie van maximaal 5.000 euro. Hiermee geef je een kickstart aan je idee en aan het versterken van de arbeidsverhoudingen in jouw ziekenhuis.