Actieplan Veilig werken in de zorg gestopt

Het actieplan ‘Veilig werken in de zorg’, met de daarbij horende campagne ‘Duidelijk over agressie’, is eind 2016 gestopt. Het actieplan ondersteunde (jeugd)zorginstellingen de afgelopen jaren bij het verminderen van agressie tegen medewerkers. De sociale partners in...

App Veilig huisbezoek

Gaat u op huisbezoek, dan kunnen onvoorspelbare factoren van invloed zijn op uw veiligheid. De app Veilig huisbezoek helpt u om vooraf de risico’s in te schatten en de juiste maatregelen te nemen. Als u ambulant werkt, hebt u vaak te maken met de persoonlijke omgeving...

Subsidieregeling stimuleert investering in taal op de werkvloer

Vanaf 1 januari tot 1 juli 2017 kunnen werkgevers een aanvraag doen voor de subsidieregeling Tel Mee Met Taal. Deze subsidie, van maximaal 50.000 euro per aanvraag, vergoedt tot 67% van de kosten van een taaltraject. De ministeries OCW, SZW en VWS willen hiermee...

Verslag wees duidelijk over agressie

Op 28 november vond het congres ‘Wees duidelijk over agressie’ plaats. Het congres betekende de afsluiter van het project Veilig werken in de zorg. Sociale partners in zorg en jeugdzorg hebben de afgelopen jaren met actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’ een impuls...

MCL-Academie: leren in de praktijk bevordert klinisch redeneren

‘Wat voor een verpleegkundige belangrijk is om te leren, verschilt per afdeling. Daarom bieden we onze verpleegkundigen niet alleen de theorie van ‘klinisch redeneren’, maar speelt ook de dagelijkse praktijk een belangrijke rol in het leerproces.’ Dat vertelt Richtsje...

Medezeggenschapsdag: inspiratie en strategieën voor de toekomst

In het mooie Kontakt der Kontinenten was op 3 november de 4e editie van de StAZ Medezeggenschapsdag. Ruim 100 ondernemingsraadsleden uit ziekenhuizen en revalidatiecentra waren naar de dag toegekomen, die draaide om de invloed van de ondernemingsraad. Programma Na een...

Verzuim opnieuw gestegen

Het verzuim in ziekenhuizen is in de afgelopen periode opnieuw toegenomen, naar 4,42 procent. Omgerekend naar verloren arbeidsdagen betekent dat een gemiddelde van 16,2 ziektedagen per fte per jaar (twee jaar geleden was dat nog 14,3 verloren arbeidsdagen). De...

Stimuleringspremie voor ergonomieplan Medisch Spectrum Twente

Bepaalde werkzaamheden op de afdeling radiologie brengen een hoog risico op fysieke overbelasting met zich mee. Medewerkers ontwikkelen rug- en schouderklachten, wat kan leiden tot verzuim. De afdeling Radiologie van het Medisch Spectrum Twente krijgt van de StAZ de...

Handreiking ‘Aangifte doen’ vernieuwd

Wat gebeurt er als u aangifte doet na een agressie-incident? Waarom is aangifte doen altijd belangrijk? Onbekendheid met de gang van zaken en angst voor mogelijke gevolgen weerhouden ziekenhuismedewerkers er vaak van om na een agressie-incident aangifte te doen. Toch...

3 november Medezeggenschapsdag 2016

Hoe zorgt u dat uw ondernemingsraad wordt betrokken bij beleidsvorming over de vele veranderingen in de ziekenhuisbranche? Zit u als ondernemingsraad aan de juiste tafels? En oefent u proactief invloed uit op de strategische keuzes waar ziekenhuizen voor staan? Kom...