Ziekenhuizen zetten technologie in gericht op contact met patiënten

Meer dan driekwart van de ziekenhuizen zet technologische innovaties in gericht op het contact met patiënten. Ook in de diagnose en behandeling van patiënten wordt op veel plaatsen nieuwe technologie ingezet. Instellingen geven bijna unaniem aan dat hierdoor in de...

Zorg voor een optimaal organisatieklimaat op de spoedeisende hulp

De inzetbaarheid van werknemers op de spoedeisende hulp (SEH) staat onder druk. Uit een onderzoek van de Universiteit Leiden in opdracht van stichting IZZ en 19 ziekenhuizen blijkt dat gemiddeld 34 procent van de werknemers de indicatie van een burn-out heeft. Het...

Medezeggenschapsdag 2018: nog enkele plaatsen beschikbaar

Op 29 november 2018 vindt alweer de zesde StAZ Medezeggenschapsdag plaats. Wilt u weten wat de impact is van technologie op het werk in ziekenhuizen, wat dit betekent voor medewerkers en hoe de ondernemingsraad hierop kan inspelen? Meld u nu nog snel kosteloos aan...

Het Openbaar Ministerie stelt geen vervolging in. Wat nu?

Het is belangrijk dat u na een agressie-incident aangifte doet bij de politie. U geeft daarmee een duidelijk signaal af dat ongewenst gedrag niet getolereerd wordt. Het kan echter zijn dat het Openbaar Ministerie geen vervolging instelt. Wat kunt u dan doen? U leest...

Uitgenodigd voor onderzoek naar Generatiebeleid? Vul de vragenlijst in!

Ziekenhuizen en revalidatiecentra kunnen sinds 1 januari op organisatieniveau afspraken maken over Generatiebeleid. De sociale partners ondersteunen organisaties in hun afweging met de aftrapsessie en rekentool. Op dit moment onderzoeken zij via de StAZ de ervaringen...

Medezeggenschapsdag 2018: Impact van technologie

Wat is de impact van technologie op het werk in ziekenhuizen? Wat betekent dit voor de medewerkers en hoe kun je hier als ondernemingsraad op inspelen? Voor kennis, praktische tips en inspirerende praktijkverhalen komt u op 29 november naar, alweer de zesde, StAZ...

Juncker roept op tot betere banen en ontwikkelingsmogelijkheden

Op woensdag 12 september sprak Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, zijn vierde en tevens laatste jaarlijkse beleidstoespraak uit in het Europees Parlement in Straatsburg. Juncker ging in op actuele onderwerpen als migratie, grensbewaking, de...

Bevorder duurzame inzetbaarheid met ESF-subsidie

Bedrijven en instellingen kunnen vanaf 12 november 2018 weer subsidie aanvragen om mensen langer en productief aan het werk te houden en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid. De subsidie ‘Duurzame Inzetbaarheid bedrijven/instellingen (ESF 2014-2020)’ kan...

Kom naar de Medezeggenschapsdag 2018!

Wat is de invloed van nieuwe technologieën op het werk in de ziekenhuisbranche? Wat betekent dit voor medewerkers en hoe kun je hier als ondernemingsraad op inspelen? Tijdens de Medezeggenschapsdag op 29 november 2018 krijgt u antwoord op dit soort vragen. Het...