Harde Brexit: gevolgen voor Nederlandse zorginstellingen

Het is nog steeds onduidelijk met welke afspraken het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie zal verlaten. Als het een harde Brexit wordt op 12 april 2019, welke gevolgen heeft dat dan voor Nederlandse zorginstellingen en zorgverleners? Een aantal hot items...

Week van Zorg en Welzijn: nieuw talent aantrekken en behouden

In de Week van Zorg en Welzijn, van 11 tot en met 16 maart 2019, openen honderden organisaties hun deuren om mensen te laten zien hoe dankbaar en divers het werk in de zorg en welzijn kan zijn. Ook worden goede voorbeelden (vaandeldragers) uit het hele land in het...

Generatiebeleid in de branche ziekenhuizen komt goed van de grond

Zo’n 36 procent van de ondervraagde HR-medewerkers en OR-leden in algemene ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen geeft aan dat in zijn of haar organisatie een generatieregeling van de grond is gekomen. Volgens nog eens 19 procent van de...

Nieuws uit Europa

Het Comité voor Europese Sociale Dialoog in de Ziekenhuisbranche, waar ook StAZ-leden aan deelnemen, kwam op 13 februari 2019 bijeen om goede voorbeelden uit te wisselen en het werkprogramma 2020-2022 te bespreken. Het Comité bestaat uit sociale partners van de...

Verlof opnemen met PLB-uren? Check de PLB tool

Met het persoonlijk levensfasebudget (PLB) kunt u sparen voor vrije tijd, op te nemen wanneer u dat wilt. Precies weten hoeveel uren u gespaard hebt en welk tegoed u hebt over een aantal jaren? U kunt gebruik maken van de PLB tool in de App Cao Ziekenhuizen. U vindt...

De Kleurenmethode: snel zien waar het (on)veilig voelt

De Handreiking De Kleurenmethode maakt snel en eenvoudig zichtbaar hoe medewerkers de subjectieve veiligheid ervaren op de werkvloer. Met de kleuren rood, oranje en groen is precies te zien in welke ruimten zij zich wel of niet veilig voelen. Voordelen van de...

AZW 2.0: ideeën voor beleidsrijk onderzoek

Intensivering van onderlinge kennisdeling en inspiratie voor beleidsrijk onderzoek. Dat waren de belangrijkste uitkomsten van de kick-off van AZW 2.0, het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Ruim 40 bestuurders, fondsmanagers en projectleiders waren op 5...

Duurzame inzetbaarheid in Europa

Werknemers worden steeds ouder en de uitdaging is om hen vitaal, gemotiveerd en competent aan het werk te houden. Daarom besteedt de Europese Unie veel aandacht aan het thema duurzame inzetbaarheid. Eurofound, de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en...