10 jaar ethisch verantwoorde personeelswerving over de grens

EPSU en HOSPEEM, de sectorale sociale partners voor de branche ziekenhuizen, stonden op 4 april stil bij het 10-jarig bestaan van de gedragscode ethische werving. Dankzij de code kunnen ziekenhuizen in heel Europa internationale werknemers al 10 jaar volgens dezelfde...

Het Martini Ziekenhuis geeft zestigplussers de kans minder te werken

De regeling Generatiebeleid die sinds 1 januari 2018 in het Martini Ziekenhuis van kracht is, draagt eraan bij dat medewerkers vitaal, bekwaam en gemotiveerd tot hun pensioen blijven werken. Zestigplussers kunnen minder uur werken en jongeren vullen de vrijgekomen...

Derde AZW (Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn) Actueel 2017 online

In deze AZW Actueel zijn actuele arbeidsmarktontwikkelingen in zorg en welzijn gepresenteerd zoals die in het laatste kwartaal van 2017 beschikbaar zijn gekomen. Het omvat: • toekomstprognoses voor de arbeidsmarkt Zorg en WJK; • recente onderzoekspublicaties en...

E-learning Sint Antonius moet onnodige fysieke belasting voorkomen

Minder fysieke belasting van zorgmedewerkers én een betere conditie voor patiënten van de verpleegafdeling. De e-learning die het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en Utrecht opzet met een stimuleringspremie van de StAZ, heeft een tweeledig doel. Fysiotherapeut...

Rekentool generatiebeleid geactualiseerd

De rekentool generatiebeleid is door Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) aangepast met de nieuwste gegevens. Zo zijn recente verzuimcijfers toegevoegd, de actuele PFZW-regeling en de nieuwe AOW-tabel. Ook is het nu mogelijk te berekenen wat de gevolgen zijn als de...

Ziekenhuizen mogen onder nieuwe AVG nog steeds zwarte lijst bijhouden

Ziekenhuizen mogen onder de nieuwe wetgeving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) iemand die een waarschuwing of toegangsontzegging heeft ontvangen, nog steeds registreren en voor die persoon een incidentregistratie bijhouden en monitoren. Wel moet...