Eerlijke arbeidsmobiliteit Europese ziekenhuizen

In het afgelopen decennium is het aantal mensen dat in een ander EU-land is gaan wonen en werken bijna verdubbeld tot 17 miljoen in 2017. Ook in ziekenhuizen komt arbeidsmobiliteit binnen de EU voor. Om eerlijke arbeidsmobiliteit te bevorderen, heeft de Europese...

Geef met 5.000 euro een kickstart aan uw project

Hoe creëert uw organisatie extra functies voor mensen die vallen binnen de Wet banenafspraak? Hebt u goede ideeën om gezondheid en veiligheid op uw werk onder de aandacht te brengen? Hoe kan uw organisatie de arbeidsverhoudingen versterken tussen medewerkers en...

OLVG bouwt nieuw meldingssysteem voor agressie en geweld

Het Amsterdamse ziekenhuis OLVG heeft een nieuw meldingssysteem voor agressie en geweld ontwikkeld. Medewerkers kunnen in dit systeem op een eenvoudige manier een incident registreren. Het nieuwe meldingssysteem is mede tot stand gekomen met behulp van de handreiking...

29 november: medezeggenschapsdag over impact van technologie

Welke invloed hebben nieuwe technologieën in de branche ziekenhuizen? Welke gevolgen kunnen technologische ontwikkelingen hebben op de arbeidsmarkt? Hoe kan technologie helpen om arbeidsmarktvraagstukken aan te pakken? En hoe speelt u hier als ondernemingsraad op in?...

Twee StAZ- projecten gepresenteerd op Europese conferentie

Vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties, deskundigen en wetenschappers uit de Europese lidstaten kwamen op 23 en 24 mei bij elkaar in Vilnius, de hoofdstad van Litouwen. Hier hadden de Europese sociale partners in de branche ziekenhuizen een...

10 jaar ethisch verantwoorde personeelswerving over de grens

EPSU en HOSPEEM, de sectorale sociale partners voor de branche ziekenhuizen, stonden op 4 april stil bij het 10-jarig bestaan van de gedragscode ethische werving. Dankzij de code kunnen ziekenhuizen in heel Europa internationale werknemers al 10 jaar volgens dezelfde...

Het Martini Ziekenhuis geeft zestigplussers de kans minder te werken

De regeling Generatiebeleid die sinds 1 januari 2018 in het Martini Ziekenhuis van kracht is, draagt eraan bij dat medewerkers vitaal, bekwaam en gemotiveerd tot hun pensioen blijven werken. Zestigplussers kunnen minder uur werken en jongeren vullen de vrijgekomen...