Nieuws uit Europa

Het Comité voor Europese Sociale Dialoog in de Ziekenhuisbranche, waar ook StAZ-leden aan deelnemen, kwam op 13 februari 2019 bijeen om goede voorbeelden uit te wisselen en het werkprogramma 2020-2022 te bespreken. Het Comité bestaat uit sociale partners van de...

Verlof opnemen met PLB-uren? Check de PLB tool

Met het persoonlijk levensfasebudget (PLB) kunt u sparen voor vrije tijd, op te nemen wanneer u dat wilt. Precies weten hoeveel uren u gespaard hebt en welk tegoed u hebt over een aantal jaren? U kunt gebruik maken van de PLB tool in de App Cao Ziekenhuizen. U vindt...

De Kleurenmethode: snel zien waar het (on)veilig voelt

De Handreiking De Kleurenmethode maakt snel en eenvoudig zichtbaar hoe medewerkers de subjectieve veiligheid ervaren op de werkvloer. Met de kleuren rood, oranje en groen is precies te zien in welke ruimten zij zich wel of niet veilig voelen. Voordelen van de...

AZW 2.0: ideeën voor beleidsrijk onderzoek

Intensivering van onderlinge kennisdeling en inspiratie voor beleidsrijk onderzoek. Dat waren de belangrijkste uitkomsten van de kick-off van AZW 2.0, het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Ruim 40 bestuurders, fondsmanagers en projectleiders waren op 5...

Duurzame inzetbaarheid in Europa

Werknemers worden steeds ouder en de uitdaging is om hen vitaal, gemotiveerd en competent aan het werk te houden. Daarom besteedt de Europese Unie veel aandacht aan het thema duurzame inzetbaarheid. Eurofound, de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en...

Hoe creëert u een veilige werkplek?

Een veilige inrichting en veilige gebouwen dragen bij aan het voorkomen en beperken van ongewenst gedrag tegen ziekenhuismedewerkers. Is de ingang goed verlicht en volledig te overzien? Is het gebouw voorzien van signaleringsdetectie? Is iedere spreekkamer uitgerust...

Instroom zorgpersoneel op orde, uitstroom nog niet

De uitstroom van werknemers in de zorg is te groot ten opzichte van de instroom, zo blijkt uit het recente gepubliceerde rapport van de Commissie Werken in de Zorg. Zo wordt er volgens het rapport ‘gedweild met de kraan open’. Het personeelstekort wordt opgevangen met...

Technologie en arbeid centraal tijdens zesde StAZ Medezeggenschapsdag

Donderdag 29 november 2018 werd de zesde StAZ Medezeggenschapsdag georganiseerd. Ruim 110 deelnemers waren naar The Colour Kitchen in Utrecht afgereisd. In dit karakteristieke schoolgebouw uit de jaren ’30 werden de deelnemers getrakteerd op inspirerende presentaties...

Help werknemers meebewegen met ‘Taken van de Toekomst’

Veel functies veranderen door technologie en innovatie. Het is voor zowel de organisatie als de medewerker zelf belangrijk dat medewerkers kunnen meebewegen. Hoe neem je medewerkers mee die niet (meer) gewend zijn zich te ontwikkelen? Jos Sanders, lector ‘leren...