Het Openbaar Ministerie stelt geen vervolging in. Wat nu?

Het is belangrijk dat u na een agressie-incident aangifte doet bij de politie. U geeft daarmee een duidelijk signaal af dat ongewenst gedrag niet getolereerd wordt. Het kan echter zijn dat het Openbaar Ministerie geen vervolging instelt. Wat kunt u dan doen? U leest...

Uitgenodigd voor onderzoek naar Generatiebeleid? Vul de vragenlijst in!

Ziekenhuizen en revalidatiecentra kunnen sinds 1 januari op organisatieniveau afspraken maken over Generatiebeleid. De sociale partners ondersteunen organisaties in hun afweging met de aftrapsessie en rekentool. Op dit moment onderzoeken zij via de StAZ de ervaringen...

Medezeggenschapsdag 2018: Impact van technologie

Wat is de impact van technologie op het werk in ziekenhuizen? Wat betekent dit voor de medewerkers en hoe kun je hier als ondernemingsraad op inspelen? Voor kennis, praktische tips en inspirerende praktijkverhalen komt u op 29 november naar, alweer de zesde, StAZ...

Juncker roept op tot betere banen en ontwikkelingsmogelijkheden

Op woensdag 12 september sprak Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, zijn vierde en tevens laatste jaarlijkse beleidstoespraak uit in het Europees Parlement in Straatsburg. Juncker ging in op actuele onderwerpen als migratie, grensbewaking, de...

Bevorder duurzame inzetbaarheid met ESF-subsidie

Bedrijven en instellingen kunnen vanaf 12 november 2018 weer subsidie aanvragen om mensen langer en productief aan het werk te houden en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid. De subsidie ‘Duurzame Inzetbaarheid bedrijven/instellingen (ESF 2014-2020)’ kan...

Kom naar de Medezeggenschapsdag 2018!

Wat is de invloed van nieuwe technologieën op het werk in de ziekenhuisbranche? Wat betekent dit voor medewerkers en hoe kun je hier als ondernemingsraad op inspelen? Tijdens de Medezeggenschapsdag op 29 november 2018 krijgt u antwoord op dit soort vragen. Het...

Deventer Ziekenhuis stimuleert gezond werken met StAZ-premie

In steeds meer beroepen zitten werknemers uren achter hun bureau. De conclusies van wetenschappers liegen er niet om: langdurig zitten is heel slecht voor de gezondheid. Het Deventer Ziekenhuis is daarom in december 2017 een onderzoek gestart naar het zit- en...

Medezeggenschapsdag. Eerste sprekers bekend!

Wat is de invloed van nieuwe technologieën op het werk in de ziekenhuisbranche? Wat betekent dit voor de medewerkers en hoe kun je hier als Ondernemingsraad op inspelen? Deze zeer actuele vragen staan centraal tijdens alweer de zesde Medezeggenschapsdag van de StAZ....

Eerlijke arbeidsmobiliteit Europese ziekenhuizen

In het afgelopen decennium is het aantal mensen dat in een ander EU-land is gaan wonen en werken bijna verdubbeld tot 17 miljoen in 2017. Ook in ziekenhuizen komt arbeidsmobiliteit binnen de EU voor. Om eerlijke arbeidsmobiliteit te bevorderen, heeft de Europese...

Geef met 5.000 euro een kickstart aan uw project

Hoe creëert uw organisatie extra functies voor mensen die vallen binnen de Wet banenafspraak? Hebt u goede ideeën om gezondheid en veiligheid op uw werk onder de aandacht te brengen? Hoe kan uw organisatie de arbeidsverhoudingen versterken tussen medewerkers en...