Project Versterking sectorale sociale dialoog in Europa gestart

Project Versterking sectorale sociale dialoog in Europa gestart

Dit voorjaar is het Europese project voor Versterking van de sociale dialoog in de ziekenhuissector in Oost-, Zuid- en Midden-Europa van start gegaan. De eerste regionale workshop heeft inmiddels plaatsgevonden. De 14 deelnemende Europese landen brengen in dit project...
StAZ Medezeggenschapsdag 2019

StAZ Medezeggenschapsdag 2019

Als kaderlid van de vakbond of als lid van de Ondernemingsraad vertegenwoordig jij de stem van de medewerkers en speel je een belangrijke rol in het handhaven van een gunstig werkklimaat. Hoe kan jij in deze rol bijdragen aan het behouden van voldoende collega’s om...

Toolbox biedt Martini Ziekenhuis nieuwe aanpak van agressie

Net als andere ziekenhuizen had het Martini Ziekenhuis al geruime tijd aandacht voor veilige zorg. Zo konden alle medewerkers zich inschrijven voor de interne training ‘Omgaan met agressie’ van de Martini Academie. Maar in de praktijk werd er te weinig gebruik van...

Goede opvang collega is goud waard

Collega’s in het OLVG in Amsterdam vangen elkaar op als ze te maken hebben gehad met agressie of een incident. Door trainingen en een gestructureerde aanpak kunnen medewerkers elkaar professionele peer support bieden. En dat werkt goed. Peer support, oftewel...

‘Future of Work’

Wat betekenen de recente technologische ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie en robotisering voor de economie, het bedrijfsleven en de werkgelegenheid? Moeten we ons zorgen maken of enthousiast zijn? Welke banen zullen verdwijnen en welke nieuwe worden...

Erkende opleiding voor Beveiliging in de zorg

Een beveiliger in de zorg moet alles weten over veiligheid, maar ook kunnen omgaan met een agressieve cliënt. De nieuwe opleiding voor beveiligers in de zorgsector biedt precies wat zorginstellingen nodig hebben: goede en veilige zorg voor cliënten, zorgverleners en...

Zo maak je dialysezorg veiliger voor medewerker en patiënt

Het Franciscus Gasthuis & Vlietland werkt met een strak stappenplan als dialysepatiënten ongewenst of agressief gedrag vertonen. Het resultaat: minder incidenten, veiliger werk en een dalend ziekteverzuim bij het personeel. Mieke den Dulk, afdelingsmanager...

Europees Parlement neemt maatregelen voor betere work-life balance

Op donderdag 4 april 2019 werd in het Europees Parlement een voorstel goedgekeurd waarin nieuwe regels over vaderschapsverlof en niet-overdraagbaar ouderschapsverlof staan. Met deze maatregel hoopt het Parlement de vertegenwoordiging van vrouwen op de werkplek te...

Elk kwartaal nieuwe factsheet landelijke verzuimcijfers ziekenhuizen

Onderzoeksbureau Vernet brengt elk kwartaal een rapport uit over het ziekteverzuim in ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen. De verzuimcijfers zijn gebaseerd op de gegevens van ongeveer 150.000 medewerkers uit de branche. Op de verzuimpagina van...