Taakherschikking en technologie als maatregelen tegen personeelstekort

Zo’n 80 procent van de ziekenhuizen heeft te maken met tekorten en moeilijk vervulbare vacatures. Een van de oplossingen is een andere verdeling van werk over mensen. De inzet van technologie kan er daarbij voor zorgen dat 46 procent van de ziekenhuispatiënten eerder...

‘Technologie moet werk fijner maken’

‘De technologische ontwikkelingen moeten ervoor zorgen dat het werk fijner wordt om te doen’, dat zei Robbert Coenmans, promovendus aan Tilburg Law School, tijdens zijn openingspresentatie op de StAZ Medezeggenschapsdag 2018. Dit kan bijvoorbeeld door het papierwerk...

Ga fit door de nacht met maatregelen IC Jeroen Bosch Ziekenhuis

Mensen die in de nachtdienst werken, lopen meer risico op hart- en vaatziekten, diabetes, stressverschijnselen en slaap- en concentratieproblemen. Dat blijkt onder meer uit een rapport van de gezondheidsraad van oktober 2017. De Intensive Care (IC) van het Jeroen...

Spoorboekje banenafspraak: routes naar inclusief werkgeven

Om werkgevers te helpen bij het in dienst nemen en houden van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt is er nu het online ‘Spoorboekje banenafspraak’. Het biedt een compleet overzicht van de beschikbare voorzieningen en subsidieregelingen, inclusief tips hoe...

Diepere en eerlijkere economische en monetaire unie

Op 16 oktober 2018 werd in Brussel de ‘tripartiete sociale top’ georganiseerd, een bijeenkomst tussen vertegenwoordigers van de EU en van werkgevers- en werknemersorganisaties in Europa. Deze was gericht op het versterken van het concurrentievermogen, het scheppen van...

Gebruik handschoenen bij blootstelling aan cytostatica

Apothekersassistenten en schoonmaakmedewerkers worden in het ziekenhuis blootgesteld aan cytostatica. De gezondheidsrisico’s van medewerkers in de apotheek die betrokken zijn bij het voor toediening gereedmaken van de stoffen en van medewerkers in de schoonmaak...

Ziekenhuizen zetten technologie in gericht op contact met patiënten

Meer dan driekwart van de ziekenhuizen zet technologische innovaties in gericht op het contact met patiënten. Ook in de diagnose en behandeling van patiënten wordt op veel plaatsen nieuwe technologie ingezet. Instellingen geven bijna unaniem aan dat hierdoor in de...

Zorg voor een optimaal organisatieklimaat op de spoedeisende hulp

De inzetbaarheid van werknemers op de spoedeisende hulp (SEH) staat onder druk. Uit een onderzoek van de Universiteit Leiden in opdracht van stichting IZZ en 19 ziekenhuizen blijkt dat gemiddeld 34 procent van de werknemers de indicatie van een burn-out heeft. Het...

Medezeggenschapsdag 2018: nog enkele plaatsen beschikbaar

Op 29 november 2018 vindt alweer de zesde StAZ Medezeggenschapsdag plaats. Wilt u weten wat de impact is van technologie op het werk in ziekenhuizen, wat dit betekent voor medewerkers en hoe de ondernemingsraad hierop kan inspelen? Meld u nu nog snel kosteloos aan...