Veiligheid met een glimlach

Napo heeft stress. In zijn baan ervaart hij weinig controle over zijn eigen werk, onredelijke eisen, slechte planning en ongepast gedrag. Dit zie je in de animatiefilmpjes van Napo en zijn collega’s. De filmpjes behandelen op een leuke en luchtige manier de...

Leren van en met collega’s in het Deventer ziekenhuis

In het Deventer Ziekenhuis (DZ) heeft van 16-20 maart 2015 de Week van het Leren plaatsgevonden. Ruim dertig medewerkers gaven er workshops aan meer dan 300 deelnemers. Medewerkers leveren zo een bijdrage aan het ‘leven lang leren’ binnen de eigen organisatie en...

Nieuwe start voor Europese sociale dialoog

De sociale partners spelen een essentiële rol bij de aanpak van sociale en economische problemen in de Europese Unie. Om de sociale dialoog in Europa te versterken en te verdiepen, hebben kopstukken van Europese en nationale werkgevers- en werknemersorganisaties,...

YouChooz trekt miljoen scholieren per jaar

YouChooz.nl, het voorlichtingsplatform over beroepen en opleidingen in de sectoren zorg, welzijn en sport, trekt jaarlijks een miljoen bezoekers. Scholieren kunnen hier alle vragen die ze hebben over een beroep of opleiding, voorleggen aan een groot aantal deskundigen...

Akkoord bereikt over nieuwe Cao Ziekenhuizen

De NVZ en de vakbonden hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe Cao Ziekenhuizen. Het akkoord voorziet in een structurele loonsverhoging van 1,5 procent in 2015 en 1,5 procent in 2016. Daarnaast ontvangen de medewerkers twee keer een eenmalige...

Gezamenlijk arbo-project Europese sociale partners

Om de risico’s van psychosociale arbeidsbelasting en belasting van het bewegingsapparaat bij zorgmedewerkers tegen te gaan, zijn de Europese sociale partners een gezamenlijk project begonnen. Dat sluit aan bij het voornemen om in 2015 veel aandacht te besteden...

EU-agentschappen, wat hebt u er aan?

Specialistische agentschappen in de EU, opgericht door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie, voeren wettelijke, technische of wetenschappelijke taken uit. Maar welke agentschappen zijn er allemaal en wat doen zij precies? U leest het in de online...