Akkoord bereikt over nieuwe Cao Ziekenhuizen

De NVZ en de vakbonden hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe Cao Ziekenhuizen. Het akkoord voorziet in een structurele loonsverhoging van 1,5 procent in 2015 en 1,5 procent in 2016. Daarnaast ontvangen de medewerkers twee keer een eenmalige...

Gezamenlijk arbo-project Europese sociale partners

Om de risico’s van psychosociale arbeidsbelasting en belasting van het bewegingsapparaat bij zorgmedewerkers tegen te gaan, zijn de Europese sociale partners een gezamenlijk project begonnen. Dat sluit aan bij het voornemen om in 2015 veel aandacht te besteden...

EU-agentschappen, wat hebt u er aan?

Specialistische agentschappen in de EU, opgericht door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie, voeren wettelijke, technische of wetenschappelijke taken uit. Maar welke agentschappen zijn er allemaal en wat doen zij precies? U leest het in de online...