Factsheet over het medisch beroepsgeheim

Het medisch beroepsgeheim roept wel eens vragen op. Heb ik recht op inzage van mijn medische dossier of dat van mijn overleden partner? Mag een gemeenteambtenaar een kopie vragen van mijn medische dossier? Mag de politie dat? Waarom vinden we met z’n allen het medisch...

Vernieuwde website AZWinfo.nl

Meest uitgebreide informatie over arbeidsmarkt zorg en welzijn in Nederland Hoe ontwikkelt de werkgelegenheid in de ziekenhuizen zich? Hoeveel 55-plussers werken er in de GGZ of de gehandicaptenzorg? Hoeveel werknemers uit de sector zoeken naar een andere baan? De...

Ziekteverzuim ziekenhuizen stijgt licht

Het ziekteverzuim in ziekenhuizen is licht gestegen van 4,14% in 2013 naar 4,15% in 2014. In het eerste kwartaal van 2015 lag het verzuimpercentage zelfs op 5,21%. Uit cijfers van de afgelopen jaren blijkt echter dat het verzuim in het eerste kwartaal altijd hoger is...

App Cao Ziekenhuizen succes

De nieuwe app ‘Cao Ziekenhuizen’ is een succes. De app is binnen een week al meer dan 1000 keer gedownload door medewerkers en werkgevers in ziekenhuizen. Zij hebben hiermee altijd de cao bij de hand en krijgen zo snel inzicht in de cao-afspraken. Bovendien kunnen...

Eerste in de zorg: de App Cao Ziekenhuizen met toelichting en rekentools

Vanaf nu kunt u de gratis app ‘Cao Ziekenhuizen’ downloaden. Daarmee krijgen zowel werkgevers als medewerkers van ziekenhuizen snel inzicht in de cao-afspraken. De Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) is de eerste organisatie in de zorg die een ‘cao- app’ als...

Werkgelegenheid in zorg blijft voorlopig dalen

De komende twee jaar zal de werkgelegenheid in de zorg naar verwachting met nog eens 27.000 banen afnemen. Dat voorspelt uitkeringsinstantie UWV in het sectorrapport over de zorg. Met name in de verpleging, verzorging en thuiszorg zal de werkgelegenheid nog verder...

Rivierenland: veiligheidsbewustzijn enorm gegroeid

‘Hoe meer informatie wij uit de afdelingen krijgen, hoe beter wij ons werk kunnen doen.’ Dat zegt Mario Elbersen, teamleider bedrijfsbeveiliging in ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Hij vertelt dat het veiligheidsbewustzijn onder het verpleegkundig personeel de...

Extra mogelijkheid voor ondersteuning anti-agressiebeleid

Op 18 juni 2015 opent de inschrijving voor de ondersteuningsregeling ‘Veilig Werken in de Zorg’ opnieuw. Ruim 70 organisaties uit de (jeugd)zorg en maatschappelijke opvang ontvangen met de ondersteuningsregeling elk maximaal € 10.000,- om met behulp van externe...

Vergrijzing ziekenhuispersoneel: samen aanpakken

Veel Europese landen kampen met vergrijzing van het personeel in de ziekenhuizen. Verschillende vakbonden en het Engelse Royal College of Nursing slaan de handen ineen om dit onderwerp samen op te pakken in een Europees project. Ook van werkgeverszijde is er op...

Verpleegkundigen werven over de grens: Duitsland durft nog niet

Goed gekwalificeerde verpleegkundigen zijn schaars in Duitsland, bijna alle deelstaten kampen met een tekort aan voldoende geschoold zorgpersoneel. Toch richten Duitse zorgwerkgevers zich nog nauwelijks op potentiële werknemers in het buitenland, zo blijkt uit...