Verzuim bij ziekenhuizen toegenomen

Het verzuim in Nederlandse ziekenhuizen is in 2015 toegenomen ten opzichte van de jaren ervoor. Met een gemiddeld percentage van 4,35 is het verzuim, na een daling in 2013 en 2014, terug op het niveau van 2012. Het verzuim in ziekenhuizen was afgelopen jaar wel lager...

Vragen over de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Op 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) ingegaan. Daarin is vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt en wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Doel van de nieuwe wet is openheid over klachten en incidenten...

Ervaringen met Europees project vergrijzing in ziekenhuizen

In heel Europa hebben ziekenhuizen te maken met vergrijzing van het personeel. Marco Borsboom (FNV Zorg en Welzijn) en Arjan Miltenburg, manager P&O bij de Ziekenhuisgroep Twente (ZGT), zijn betrokken bij het Europese project ‘Ageing workforce in...

Kleurenmethode vernieuwd

De documenten ‘Tips opvang en nazorg‘ en de ‘De kleurenmethode‘ te vinden onder de button ‘Kenniscentrum’ zijn...

Goedenacht met app voor nachtarbeid

Hoe zorg je als werknemer dat je vitaal en gezond werkt tijdens de nacht? Gebruik de app ‘Goedenacht’, speciaal ontwikkeld voor nachtarbeid in ziekenhuizen. Sinds 9 december gratis te downloaden in de Apple App Store en Google Play Store. De app, een coproductie van...

Gezondheidsdag St Jansdal jaarlijks succes

Bewustwording voor een gezonde leefstijl stimuleren, maar dan wel aantrekkelijk en laagdrempelig. Hoe doe je dat? St Jansdal in Harderwijk heeft een goede manier te pakken. Het ziekenhuis organiseerde op 24 november 2015 de jaarlijkse gezondheidsdag. Al voor de vijfde...

Aantal artsen en verpleegkundigen in OESO-landen hoger dan ooit

De OESO-landen tellen meer artsen en verpleegkundigen dan ooit tevoren. De groei komt voornamelijk voort uit grotere aantallen studenten die kiezen voor de nationale opleidingen. Dat concludeert het rapport ‘Health at a Glance 2015’ van de Europese Commissie. Het...

Zo pakt het LUMC agressie aan!

Ook het LUMC heeft beleid ontwikkeld voor de aanpak van agressie en geweld tegen medewerkers en maakt dit bekend aan alle betrokkenen. LUMC magazine,...

3 miljoen euro om agressie tegen zorgverleners verder terug te dringen

Het ministerie van VWS stelt opnieuw 3 miljoen euro beschikbaar om agressie tegen zorgverleners verder terug te dringen. Met dit bedrag maakt VWS mogelijk dat actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’ ook in 2016 verder gaat. Het overgrote deel van dit bedrag gaat...