Internationale oplossingen voor tekort aan zorgpersoneel

Hoe spelen Nederland en andere landen binnen de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in op het verwachte tekort aan zorgpersoneel? De OESO onderzocht deze vraag in het rapport ‘Health Workforce Policies in OECD Countries’. Zo is werven in...

Politiespreekuur in het ziekenhuis

Wijkagent Remko de Vries heeft er sinds 18 april een werkplek bij. Elke maandagochtend werkt hij vanuit het Jeroen Bosch Ziekenhuis, waar medewerkers bij hem binnen kunnen lopen met vragen over agressie. ‘We willen laten zien dat politieagenten niet bijten.’...

Isala helpt personeel met herstellen na een werkdag

Veel zorgmedewerkers blijken moeite te hebben met herstellen na een werkdag. Reden voor Isala in Zwolle om het personeel hierbij te ondersteunen met de HerstelWijzer. De online tool is bedoeld voor alle medewerkers van het ziekenhuis die tips willen krijgen om beter...

Handreiking scholingsverzoek helpt werk te maken van scholing

De handreiking scholingsverzoek van de StAZ helpt ziekenhuismedewerkers een goed gemotiveerd scholingsverzoek in te dienen. José Geerdink, manager leerhuis bij het Deventer Ziekenhuis, en Hanneke Gijsen, OR-lid bij het Diakonessenhuis, vertellen over hun ervaringen...

Nadelige effecten van nachtdienst verminderen

Nachtdienst, de één doet ‘t fluitend, de ander heeft er veel last van. StAZ en Sofokles hebben de app ‘Goedenacht’ ontwikkeld als hulpmiddel om vitaal en gezond te werken in de nacht. Joke Meijer, hoogleraar aan de Universiteit Leiden, was betrokken bij de...

Vitaal en gezond met app Goedenacht

Wie in nachtdiensten werkt in het ziekenhuis, heeft een nieuw hulpmiddel om vitaal en gezond te blijven: de gratis app ‘Goedenacht’ van de StAZ, boordevol praktische informatie en leuke tips. Joke Meijer, hoogleraar aan het Leids Universitair Medisch...

OM organiseert Week van de Veilige Publieke Taak

Personen met een publieke taak moeten ongestoord hun werk kunnen uitvoeren. Helaas gebeurt het regelmatig dat medewerkers van zorg-, welzijn- en onderwijsinstellingen, politie en gemeente geconfronteerd worden met geweld en agressie. Het OM organiseert van maandag 11...

Verzuim bij ziekenhuizen toegenomen

Het verzuim in Nederlandse ziekenhuizen is in 2015 toegenomen ten opzichte van de jaren ervoor. Met een gemiddeld percentage van 4,35 is het verzuim, na een daling in 2013 en 2014, terug op het niveau van 2012. Het verzuim in ziekenhuizen was afgelopen jaar wel lager...

Vragen over de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Op 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) ingegaan. Daarin is vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt en wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Doel van de nieuwe wet is openheid over klachten en incidenten...

Ervaringen met Europees project vergrijzing in ziekenhuizen

In heel Europa hebben ziekenhuizen te maken met vergrijzing van het personeel. Marco Borsboom (FNV Zorg en Welzijn) en Arjan Miltenburg, manager P&O bij de Ziekenhuisgroep Twente (ZGT), zijn betrokken bij het Europese project ‘Ageing workforce in...