MCL-Academie: leren in de praktijk bevordert klinisch redeneren

‘Wat voor een verpleegkundige belangrijk is om te leren, verschilt per afdeling. Daarom bieden we onze verpleegkundigen niet alleen de theorie van ‘klinisch redeneren’, maar speelt ook de dagelijkse praktijk een belangrijke rol in het leerproces.’ Dat vertelt Richtsje...

Medezeggenschapsdag: inspiratie en strategieën voor de toekomst

In het mooie Kontakt der Kontinenten was op 3 november de 4e editie van de StAZ Medezeggenschapsdag. Ruim 100 ondernemingsraadsleden uit ziekenhuizen en revalidatiecentra waren naar de dag toegekomen, die draaide om de invloed van de ondernemingsraad. Programma Na een...

Verzuim opnieuw gestegen

Het verzuim in ziekenhuizen is in de afgelopen periode opnieuw toegenomen, naar 4,42 procent. Omgerekend naar verloren arbeidsdagen betekent dat een gemiddelde van 16,2 ziektedagen per fte per jaar (twee jaar geleden was dat nog 14,3 verloren arbeidsdagen). De...

Stimuleringspremie voor ergonomieplan Medisch Spectrum Twente

Bepaalde werkzaamheden op de afdeling radiologie brengen een hoog risico op fysieke overbelasting met zich mee. Medewerkers ontwikkelen rug- en schouderklachten, wat kan leiden tot verzuim. De afdeling Radiologie van het Medisch Spectrum Twente krijgt van de StAZ de...

Handreiking ‘Aangifte doen’ vernieuwd

Wat gebeurt er als u aangifte doet na een agressie-incident? Waarom is aangifte doen altijd belangrijk? Onbekendheid met de gang van zaken en angst voor mogelijke gevolgen weerhouden ziekenhuismedewerkers er vaak van om na een agressie-incident aangifte te doen. Toch...

3 november Medezeggenschapsdag 2016

Hoe zorgt u dat uw ondernemingsraad wordt betrokken bij beleidsvorming over de vele veranderingen in de ziekenhuisbranche? Zit u als ondernemingsraad aan de juiste tafels? En oefent u proactief invloed uit op de strategische keuzes waar ziekenhuizen voor staan? Kom...

Handreiking scholingsverzoek helpt werk te maken van scholing

De handreiking scholingsverzoek helpt medewerkers om een goed gemotiveerd scholingsverzoek in te dienen. Medewerkers krijgen tips voor het schrijven, indienen en bespreken van een scholingsaanvraag met hun leidinggevende. Op deze manier kan het plan ook beter...

Pilottraining voor Ergocoaches Orthopedie

Ergocoaches op een specialistische afdeling in een ziekenhuis of revalidatiecentrum lopen in het werk soms tegen specifieke zaken aan die in de opleiding niet ter sprake komen. Bijvoorbeeld omdat zij te maken hebben met hightech apparatuur en sterk geprotocolleerd...

25 participatiebanen in MC Slotervaart

Iedere werkgever in Nederland heeft een aandeel in het creëren van 125.000 extra banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In de afgelopen vijf jaar heeft het MC Slotervaart al ruim 100 leerlingen met een Wajong uitkering aan een werk- en opleidingsplek...