Verzuim opnieuw gestegen

Het verzuim in ziekenhuizen is in de afgelopen periode opnieuw toegenomen, naar 4,42 procent. Omgerekend naar verloren arbeidsdagen betekent dat een gemiddelde van 16,2 ziektedagen per fte per jaar (twee jaar geleden was dat nog 14,3 verloren arbeidsdagen). De...

Stimuleringspremie voor ergonomieplan Medisch Spectrum Twente

Bepaalde werkzaamheden op de afdeling radiologie brengen een hoog risico op fysieke overbelasting met zich mee. Medewerkers ontwikkelen rug- en schouderklachten, wat kan leiden tot verzuim. De afdeling Radiologie van het Medisch Spectrum Twente krijgt van de StAZ de...

Handreiking ‘Aangifte doen’ vernieuwd

Wat gebeurt er als u aangifte doet na een agressie-incident? Waarom is aangifte doen altijd belangrijk? Onbekendheid met de gang van zaken en angst voor mogelijke gevolgen weerhouden ziekenhuismedewerkers er vaak van om na een agressie-incident aangifte te doen. Toch...

3 november Medezeggenschapsdag 2016

Hoe zorgt u dat uw ondernemingsraad wordt betrokken bij beleidsvorming over de vele veranderingen in de ziekenhuisbranche? Zit u als ondernemingsraad aan de juiste tafels? En oefent u proactief invloed uit op de strategische keuzes waar ziekenhuizen voor staan? Kom...

Handreiking scholingsverzoek helpt werk te maken van scholing

De handreiking scholingsverzoek helpt medewerkers om een goed gemotiveerd scholingsverzoek in te dienen. Medewerkers krijgen tips voor het schrijven, indienen en bespreken van een scholingsaanvraag met hun leidinggevende. Op deze manier kan het plan ook beter...

Pilottraining voor Ergocoaches Orthopedie

Ergocoaches op een specialistische afdeling in een ziekenhuis of revalidatiecentrum lopen in het werk soms tegen specifieke zaken aan die in de opleiding niet ter sprake komen. Bijvoorbeeld omdat zij te maken hebben met hightech apparatuur en sterk geprotocolleerd...

25 participatiebanen in MC Slotervaart

Iedere werkgever in Nederland heeft een aandeel in het creëren van 125.000 extra banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In de afgelopen vijf jaar heeft het MC Slotervaart al ruim 100 leerlingen met een Wajong uitkering aan een werk- en opleidingsplek...

Tips en tools om werkstress aan te pakken

Stress op het werk is de op-één-na grootste gezondheidsaandoening in Europa en verantwoordelijk voor ruim de helft van alle verzuimdagen. Hebben medewerkers in uw organisatie ook te kampen met stressklachten? Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op...

Gezond werk, voor alle leeftijden

Veel werknemers moeten langer doorwerken. In 2030 vormt de groep werknemers ouder dan 55 in veel Europese landen waarschijnlijk 30 procent of meer van de beroepsbevolking. Om te zorgen voor veilige en gezonde omstandigheden tijdens het gehele arbeidsleven, zijn...