Nieuw samenwerkingsprotocol Jeugdbescherming

Wanneer er zorgen bestaan over de ontwikkeling of opvoedingssituatie van een kind dat patiënt is in het ziekenhuis, worden soms instanties als de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis of Jeugdbescherming betrokken. Wanneer trek je als medewerker aan de bel? Wie...

Video: ZGT pakt ongewenst gedrag aan met stimuleringspremie StAZ

Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) heeft vijf instructievideo’s gemaakt die medewerkers helpen om weerbaarder te worden in de omgang met ongewenst gedrag. De video’s ondersteunen trainingen over ongewenst gedrag en zijn ontwikkeld met behulp van de...

Nieuwe modelregeling melden misstanden

Ook voor ziekenhuizen is het belangrijk dat medewerkers eventuele misstanden veilig aan de orde kunnen stellen. Met een regeling voor het melden van misstanden draagt u bij aan een open en veilige organisatiecultuur, waarin medewerkers zich verantwoordelijk voelen....

Online herstellen van een werkdag met de HerstelWijzer

Ziekenhuismedewerkers bij Isala in Zwolle en Meppel kunnen sinds ruim een jaar gebruik maken van de HerstelWijzer: een online tool met informatie en tips om beter te herstellen na een werkdag. Uit een onderzoek naar de HerstelWijzer blijkt dat deze echt werkt om...

Actieplan Veilig werken in de zorg gestopt

Het actieplan ‘Veilig werken in de zorg’, met de daarbij horende campagne ‘Duidelijk over agressie’, is eind 2016 gestopt. Het actieplan ondersteunde (jeugd)zorginstellingen de afgelopen jaren bij het verminderen van agressie tegen medewerkers. De sociale partners in...

App Veilig huisbezoek

Gaat u op huisbezoek, dan kunnen onvoorspelbare factoren van invloed zijn op uw veiligheid. De app Veilig huisbezoek helpt u om vooraf de risico’s in te schatten en de juiste maatregelen te nemen. Als u ambulant werkt, hebt u vaak te maken met de persoonlijke omgeving...

Subsidieregeling stimuleert investering in taal op de werkvloer

Vanaf 1 januari tot 1 juli 2017 kunnen werkgevers een aanvraag doen voor de subsidieregeling Tel Mee Met Taal. Deze subsidie, van maximaal 50.000 euro per aanvraag, vergoedt tot 67% van de kosten van een taaltraject. De ministeries OCW, SZW en VWS willen hiermee...

Verslag wees duidelijk over agressie

Op 28 november vond het congres ‘Wees duidelijk over agressie’ plaats. Het congres betekende de afsluiter van het project Veilig werken in de zorg. Sociale partners in zorg en jeugdzorg hebben de afgelopen jaren met actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’ een impuls...

MCL-Academie: leren in de praktijk bevordert klinisch redeneren

‘Wat voor een verpleegkundige belangrijk is om te leren, verschilt per afdeling. Daarom bieden we onze verpleegkundigen niet alleen de theorie van ‘klinisch redeneren’, maar speelt ook de dagelijkse praktijk een belangrijke rol in het leerproces.’ Dat vertelt Richtsje...

Medezeggenschapsdag: inspiratie en strategieën voor de toekomst

In het mooie Kontakt der Kontinenten was op 3 november de 4e editie van de StAZ Medezeggenschapsdag. Ruim 100 ondernemingsraadsleden uit ziekenhuizen en revalidatiecentra waren naar de dag toegekomen, die draaide om de invloed van de ondernemingsraad. Programma Na een...