Tien jaar Europese Sociale Dialoog in de Ziekenhuisbranche

Het Comité voor de Europese Sociale Dialoog in de Ziekenhuisbranche bestaat tien jaar. Het comité is één van de belangrijkste Europese overlegorganen voor werkgevers en werknemers in de ziekenhuisbranche. De afgelopen tien jaar heeft het comité zich onder andere hard...

Training houdt ergocoach up to date

Ergocoaches op specialistische afdelingen in een ziekenhuis of revalidatiecentrum lopen in het werk soms tegen specifieke zaken aan die niet in de opleiding worden behandeld. De StAZ heeft daarom de training ErgoCoach 2.0 ontwikkeld, waarbij ergocoaches meer leren...

Stimuleringspremie voor ergocoach training Catharina Ziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven ontwikkelt een maatwerktraining over gezond werkgedrag voor apotheekmedewerkers en medewerkers van het Facilitair Bedrijf. Het doel is dat zij hiermee beter leren omgaan met fysieke belasting. Voor de training worden onder andere...

Nieuw samenwerkingsprotocol Jeugdbescherming

Wanneer er zorgen bestaan over de ontwikkeling of opvoedingssituatie van een kind dat patiënt is in het ziekenhuis, worden soms instanties als de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis of Jeugdbescherming betrokken. Wanneer trek je als medewerker aan de bel? Wie...

Video: ZGT pakt ongewenst gedrag aan met stimuleringspremie StAZ

Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) heeft vijf instructievideo’s gemaakt die medewerkers helpen om weerbaarder te worden in de omgang met ongewenst gedrag. De video’s ondersteunen trainingen over ongewenst gedrag en zijn ontwikkeld met behulp van de...

Nieuwe modelregeling melden misstanden

Ook voor ziekenhuizen is het belangrijk dat medewerkers eventuele misstanden veilig aan de orde kunnen stellen. Met een regeling voor het melden van misstanden draagt u bij aan een open en veilige organisatiecultuur, waarin medewerkers zich verantwoordelijk voelen....

Online herstellen van een werkdag met de HerstelWijzer

Ziekenhuismedewerkers bij Isala in Zwolle en Meppel kunnen sinds ruim een jaar gebruik maken van de HerstelWijzer: een online tool met informatie en tips om beter te herstellen na een werkdag. Uit een onderzoek naar de HerstelWijzer blijkt dat deze echt werkt om...

Actieplan Veilig werken in de zorg gestopt

Het actieplan ‘Veilig werken in de zorg’, met de daarbij horende campagne ‘Duidelijk over agressie’, is eind 2016 gestopt. Het actieplan ondersteunde (jeugd)zorginstellingen de afgelopen jaren bij het verminderen van agressie tegen medewerkers. De sociale partners in...

App Veilig huisbezoek

Gaat u op huisbezoek, dan kunnen onvoorspelbare factoren van invloed zijn op uw veiligheid. De app Veilig huisbezoek helpt u om vooraf de risico’s in te schatten en de juiste maatregelen te nemen. Als u ambulant werkt, hebt u vaak te maken met de persoonlijke omgeving...