Stimuleringspremie voor weerbaarheidsfilm Ziekenhuisgroep Twente

Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) krijgt een StAZ-stimuleringspremie voor het thema ‘Bewust gezond en veilig werken’. ZGT gebruikt de premie voor vijf instructiefilms die medewerkers helpen weerbaarder te worden in de omgang met emotionele of agressieve mensen. De films...

‘Ideeënjacht’ naar nieuwe manieren van roosteren in ziekenhuis

HR-medewerkers, OR-leden, roosteraars, leidinggevenden en medewerkers in ziekenhuizen kunnen een prijs winnen voor het beste roosteridee. Veranderingen in de bedbezetting en zorgzwaarte hebben gevolgen voor het aantal nodige medewerkers, soorten functies en...

Zes nieuwe banen per jaar in het Martini Ziekenhuis

Het Martini Ziekenhuis begint een pilot waarbij dit jaar zes nieuwe functies worden gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het doel is om 60 structurele arbeidsplaatsen te creëren tot en met 2026. Het ziekenhuis gebruikt voor dit project de...

Managers leren beter luisteren na een incident

Ziekenhuismedewerkers die een agressie-incident hebben meegemaakt, kloppen vaak als eerste aan bij hun leidinggevende. Om de nazorg aan medewerkers te verbeteren, organiseerde ziekenhuis Tergooi daarom een training voor leidinggevenden. Met ondersteuning van Veilig...

Hoogste verzuim ziekenhuizen van afgelopen jaren

Het verzuim in ziekenhuizen was het afgelopen jaar het hoogst van de laatste drieënhalf jaar. Van het tweede kwartaal 2015 tot en met het eerste kwartaal van 2016 lag het percentage op 4,39%. Een jaar eerder (het tweede kwartaal van 2014 tot en met eerste kwartaal van...

Agressie als thema in zorgopleidingen

In hun dagelijkse werk kunnen zorgmedewerkers te maken krijgen met agressief gedrag van cliënten, patiënten, hun familieleden of anderen. Om elke aankomend hulpverlener goed voor te bereiden op de praktijk, is het daarom belangrijk dat zij al tijdens hun opleiding...

5000 euro voor medewerkers van ziekenhuizen voor een eigen idee

HR-afdelingen, ondernemingsraden en ook individuele teams en medewerkers van organisaties vallend onder de Cao ziekenhuizen kunnen een stimuleringspremie aanvragen. Het gaat om maximaal 5000 euro voor een idee voor een vernieuwend project voor een betere samenwerking,...

Internationale oplossingen voor tekort aan zorgpersoneel

Hoe spelen Nederland en andere landen binnen de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in op het verwachte tekort aan zorgpersoneel? De OESO onderzocht deze vraag in het rapport ‘Health Workforce Policies in OECD Countries’. Zo is werven in...

Politiespreekuur in het ziekenhuis

Wijkagent Remko de Vries heeft er sinds 18 april een werkplek bij. Elke maandagochtend werkt hij vanuit het Jeroen Bosch Ziekenhuis, waar medewerkers bij hem binnen kunnen lopen met vragen over agressie. ‘We willen laten zien dat politieagenten niet bijten.’...

Isala helpt personeel met herstellen na een werkdag

Veel zorgmedewerkers blijken moeite te hebben met herstellen na een werkdag. Reden voor Isala in Zwolle om het personeel hierbij te ondersteunen met de HerstelWijzer. De online tool is bedoeld voor alle medewerkers van het ziekenhuis die tips willen krijgen om beter...