Medezeggenschapsdag 2017: Goede balans voor gezond werk

De StAZ Medezeggenschapsdag 2017

Hoe oefent u als actief betrokken werknemer invloed uit op een goede werkbalans in het ziekenhuis? Wat is de juiste balans tussen de verschillende generaties en tussen flexibele en vaste medewerkers? Hoe balanceert u in het roosterpr...

Netwerkbijeenkomst Zelfregulering Gezond en Veilig werken

Veel branches en bedrijven zijn actief aan de slag met het zelf organiseren van gezond en veilig werken. Het programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken van het ministerie van SZW heeft branches en bedrijven hierbij actief ondersteund door het organiseren van themabijeenkomsten, ...