Medezeggenschapsdag 2018 Impact van technologie 


Wat is de invloed van nieuwe technologieën op het werk in de ziekenhuisbranche? Wat betekent dit voor de medewerkers en hoe kun je hier als Ondernemingsraad op inspelen? Voor kennis, praktische tips en inspirerende praktijkverhalen en ervaringen komt u naar, alweer de zesde, StAZ...