HR-afdelingen, ondernemingsraden en ook individuele teams en medewerkers van organisaties vallend onder de Cao ziekenhuizen kunnen een stimuleringspremie aanvragen. Het gaat om maximaal 5000 euro voor een idee voor een vernieuwend project voor een betere samenwerking, het creëren van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of het bewustzijn van veiliger en gezonder werken. Zij kunnen de premie aanvragen bij de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) die hen de kans wil geven om kansrijke ideeën om te zetten in daden.

Elise Merlijn (voorzitter StAZ, bestuurder FNV Zorg & Welzijn): ‘Medewerkers weten vaak zelf wat en hoe iets beter kan. Als een organisatie in eerste instantie terughoudend reageert op een nieuw idee, kan het financiële extraatje net helpen om het toch uitgevoerd te krijgen. Zo krijgen nieuwe projecten alsnog een kans. Ook teams kunnen een beroep doen op de premie. Heeft je team daarom een interessant idee waar ook anderen hun voordeel mee kunnen doen? Vraag dan eveneens de premie aan en maak van je droom een werkelijkheid!’

Tjitte Alkema (vicevoorzitter StAZ, manager Arbeid & Opleiding bij de NVZ): ‘We willen prikkelen tot vernieuwingen in het werk. De stimuleringspremie is onder andere te gebruiken voor een sterkere samenwerking binnen en tussen afdelingen. Medewerkers en managers kunnen veel samen tot stand brengen als zij in dialoog met elkaar staan. Op onze website staan goede praktijkvoorbeelden over afgeronde projecten. Daar zitten ook praktische tips tussen voor anderen. Zo reikt het effect van jouw idee verder dan je eigen ziekenhuis.’

Maximaal 5000 euro

Afhankelijk van de te maken kosten kunnen HR-functionarissen, OR-leden, teams en medewerkers voor een goed idee maximaal 5000 euro aanvragen. Dat idee moet intern draagvlak hebben. Zij en organisaties zijn ook bereid om de resultaten van het project/de activiteit overdraagbaar te maken. Op www.staz.nl/stimuleringspremies staan informatie, voorbeelden en een aanvraagformulier.