EuropaEPSU en HOSPEEM, de sectorale sociale partners voor de branche ziekenhuizen, stonden op 4 april stil bij het 10-jarig bestaan van de gedragscode ethische werving. Dankzij de code kunnen ziekenhuizen in heel Europa internationale werknemers al 10 jaar volgens dezelfde ethische regels werven. De gedragscode ondersteunt het vrij verkeer van werknemers in Europa en geldt als een van de belangrijkste successen van de Europese sociale dialoog in de ziekenhuisbranche. Via StAZ Europa hebben ook de Nederlandse sociale partners een belangrijke rol in deze dialoog.

Tijdens de eerste vergadering van het jaar (op 4 april 2018) konden EPSU en HOSPEEM, de sectorale sociale partners voor de branche ziekenhuizen, dan ook trots terugkijken op 2008. In dat jaar ondertekenden ze de ‘Gedragscode en follow-up inzake werving over de grens en behoud van personeel in de ziekenhuisbranche volgens ethische gedragsregels’; kortweg: gedragscode ethische werving. Daarmee willen ze stimuleren dat grensoverschrijdende werving van personeel in de gezondheidszorg volgens ethische gedragsregels gebeurt.

12 basisprincipes

Nu, 10 jaar later, spraken HOSPEEM, EPSU en hun leden nogmaals uit dat ze zich verbinden aan de 12 basisprincipes van de gedragscode. Dit zijn bijvoorbeeld:

  • gelijke toegang tot scholing en loopbaanontwikkeling
  • open, transparante informatie over vacatures in alle ziekenhuizen in de EU
  • een eerlijke en transparante sollicitatieprocedure
  • eerlijkheid en duidelijkheid over het contract
  • een behoorlijke inwerkperiode
  • een behoorlijke huisvesting en levensstandaard
  • vrijheid van vereniging

Eerlijk en transparant

Met de invoering van de gedragscode in 2008 hebben EPSU en HOSPEEM bijgedragen aan een level playing field tussen alle EU-lidstaten (en Noorwegen). De code voorkomt onethische concurrentie tussen lidstaten en werkgevers in het wervingsproces. Verder staat de code borg voor eerlijke en transparante contracten én voor een gedegen inwerking. Hierdoor worden migrerende werknemers niet gediscrimineerd in de afspraken met een werkgever, maar eerlijk behandeld. Ook krijgen ze voorzieningen voor sociale bescherming en toegang tot scholing en loopbaanontwikkeling.

Inspiratie voor andere instellingen

De gedragscode is goed ontvangen door de internationale gemeenschap, ondanks haar juridisch niet-bindende aard. In zijn 10-jarig bestaan heeft de code al verschillende instellingen geïnspireerd tot vergelijkbare initiatieven. Zo heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in 2010 de ‘Global Code of Practice on the International recruitment of Health Personnel’ aangenomen.

Meer informatie

Bekijk de gedragscode ethische werving op de website van de StAZ.